JUMP 93 - Stowarzyszenie pacjentów programów substytucyjnych - jump93.sam3.pl

top news port mstr galp
Leczenie substytucyjne w Polsce – ankieta dla pacjentów programów substytucyjnych
28-06-2015 Marta Gaszyńska 10422
Pdf
Drukuj
Powrót
Obrazek aktualności

Leczenie substytucyjne w Polsce – zaproszenie do udziału w badaniu ankietowym wśród pacjentów programów substytucyjnych

Witam wszystkich uczestników programów leczenia substytucyjnego w Polsce.

Nic o nas bez nas.” Najwyższa pora, abyśmy realnie uczestniczyli w kreowaniu programów naszego leczenia. Jest to jedna z podstawowych zasad Redukcji Szkód.

W naszym środowisku nie wiele się zmienia na lepsze i wielu z nasz czuje się traktowanych przedmiotowo. A przecież mamy prawo do wyrażania swoich poglądów i do spełnienia naszych oczekiwań, jeśli tylko poprawiają one jakość naszego życia.

Pragniemy zebrać i opracować te kwestie w oparciu o niniejszą ankietę. Jej wyniki zostaną udostępnione, jednak w takim stopniu ogólności, by nikt z ankietowanych nie spotkał się z jakimikolwiek przykrościami za udział w tym badaniu. Ankieta jest całkowicie anonimowa.

Będziemy czynić starania, by Krajowe Biuro do Spraw Przeciwdziałania Narkomanii, Ministerstwo Zdrowia oraz Narodowy Fundusz Zdrowia uwzględnili nasze postulaty w zakresie doskonalenia programów leczenia substytucyjnego.

Ankieta przeznaczona jest wyłącznie dla Pacjentów programów leczenia substytucyjnego.

Serdecznie zapraszamy do udziału w badaniu: http://www.interankiety.pl/interankieta/fbe5a68527805c855737fd579f21262d

To przede wszystkim od nas samych zależy, ile spraw dotyczących naszej terapii, będzie konsultowanych z nami, a ile decydowanych bez nas.

Z serdecznymi pozdrowieniami,

Wladi Wladio

Pdf
Drukuj
Powrót