ul. Marszałkowska 85   /    00-683 Warszawa  |   Tel: +48 22 400 50 43; 517 933 301

Aktywni Obywatele Fundusz Regionalny

Niezmiernie nam miło poinformować, iż od września 2022 roku, realizujemy projekt pt. „Program reintegracji społecznej dla osób uzależnionych od narkotyków, wykluczonych społecznie” finansowany przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię w ramach Funduszy EOG i Funduszy Norweskich w ramach Programu Aktywni Obywatele – Fundusz Regionalny. Kwota otrzymanego dofinansowania: 102 225,71 EUR

Dlaczego na teren naszych działań wybraliśmy Podlasie?

W opinii Stowarzyszenia Jump 93, Podlasie wymaga szczególnej uwagi instytucji zajmujących się polityką narkotykową z wielu powodów. Więcej niż skromna oferta pomocy uzależnionym od substancji psychoaktywnych, bardzo niskie nakłady NFZ i idący zatem głęboki deficyt istotnych serwisów wsparcia i świadczeń leczniczych. Według danych KCPU (Informator: Gdzie szukać pomocy?) na terenie Podlasia działa siedem specjalistycznych poradni narkotykowych, trzy ośrodki stacjonarnej rehabilitacji i jeden oddział detoksykacyjny. Jest to zatem archaiczny model, tylko nieznacznie zmieniony od lat osiemdziesiątych, oparty na triadycznej formule: punkt konsultacyjny – oddział detoksykacyjny- ośrodek stacjonarny.

Podlasie jest pozbawione pozbawione leczenia substytucyjnego, jako jedno z dwóch takich województw (drugim województwem jest Podkarpacie). Leczenie substytucyjne jest w Polsce udostępnione na poziomie jednym z najniższych w Europie. W naszym kraju otrzymuje je tylko ok. 2600, z których 1400 os. otrzymuje je w Warszawie, gdy we wszystkich krajach europejskich leczonych jest tą metodą ok. 650 tys. Mieszkańcy Podlasia od lat migrują za leczeniem substytucyjnym, głownie do Warszawy i tu dotyka ich bezdomność.

Naszym klientom – wzorem naszych praktyk warszawskich – chcemy zaoferować zintegrowane wsparcie: schronisko z usługami medycznymi, poradnictwo, wsparcie terapeuty i prawnika, leczenie uzależnienia, wspieranie w środowisku korektywnym, stworzenie odpowiedniego zaplecza dla organizacji działalności z zakresu ekonomii społecznej. Nasze działania reintegracyjne i edukacyjne łączymy z rekreacyjnymi, do czego wykorzystujemy naszą bazę kempingową w Augustowie, która w letnich miesiącach 2021-2022 cieszyła się ogromnym zainteresowaniem naszych podopiecznych. W naszej opinii dedykowane programy reintegracji społecznej są najsłabszym ogniwem polskiego systemu pomocy.

Tabela: Nakłady NFZ na leczenie uzależnień od substancji psychoaktywnych

Tabela: Nakłady NFZ na leczenie substytucyjne w Polsce

Tabela: Liczba hosteli readaptacyjnych (postrehabilitacyjnych) w Polsce

Skip to content