ul. Marszałkowska 85   /    00-683 Warszawa  |   Tel: +48 22 400 50 43; 517 933 301

Aktywni obywatele

Zapraszamy do zapoznania się z realizowanymi przez nas projektami w ramach Programów Aktywni Obywatele – Fundusz Regionalny oraz Aktywni Obywatele – Fundusz Krajowy finansowanych przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię w ramach Funduszy EOG i Funduszy Norweskich.

Programy reintegracji społecznej dla osób używających narkotyków służą integrowaniu byłych i aktualnych użytkowników narkotyków ze społeczeństwem. (European Monitoring Centre for Drugs and Drug Addiction, 2012). Jednak w Polsce reintegrację społeczną uzależnionych ogranicza się do pomocy osobom po leczeniu w stacjonarnych ośrodkach rehabilitacji, utrzymującym abstynencję. Jest ona zatem utożsamiona wyłącznie z post-rehabilitacją, w ramach której oferowane są miejsca w hostelach, mieszkaniach readaptacyjnych, programach wsparcia abstynencji. W przypadku grup aktualnych użytkowników i osób wykluczonych społecznie te programy nie są dostępne, co odbija się na jakości leczenia, np. leczenia substytucyjnego i skutkuje realnym wykluczeniem z pomocy tysięcy osób.

Projekty są odpowiedzią na niedobór programów reintegracyjnych dla osób uzależnionych od narkotyków.

Zapraszamy na podstrony projektów: 

Aktywni Obywatele – Fundusz Regionalny

Aktywni Obywatele – Fundusz Krajowy

Skip to content