ul. Marszałkowska 85   /    00-683 Warszawa  |   Tel: +48 22 400 50 43; 517 933 301

Akcje

GDZIE POLACY WSTRZYKUJĄ?

Liczbę osób uzależnionych od opiatów w Polsce szacuje się na około 15-19 tysięcy. Większość z nich to osoby używające substancji psychoaktywnych poprzez wstrzykiwanie. Liczby te

Czytaj Dalej »
Skip to content