ul. Marszałkowska 85   /    00-683 Warszawa  |   Tel: +48 22 400 50 43; 517 933 301

Do kogo po pomoc

Zanim podejmiesz decyzję o leczeniu, dowiedz się jak najwięcej o jego dostępnych opcjach. Potrzebne informacje znajdziesz na stronie Moje Leczenie Mój Wybór.

http://www.mojeleczeniemojwybor.com/row/pl/

Następny krok, to znalezienie odpowiedniej placówki. Na stronie Krajowego Biura ds. Przeciwdziałania Narkomanii znajdziesz bazę wszystkich placówek pomocowych i terapeutycznych w Polsce.

http://www.narkomania.org.pl/gdzie-szukac-pomocy/placowki

Wyszukiwarka placówek pomocowych w Warszawie.

http://www.uzaleznienia.org.pl/Warszawa/

Telefony zaufania.

http://www.narkomania.org.pl/gdzie-szukac-pomocy/telefony-zaufania

Pomoc prawna.

http://jump93.pl/strona-3-rzecznik.html

http://www.politykanarkotykowa.pl/rzecznik

Informacje i pomoc w zakresie HIV/AIDS.

http://www.skaids.org/

http://www.aids.gov.pl/

Informacja o ofercie pomocowej dla bezdomnych i najuboższych znajdziesz u nas na stronie oraz:

https://www.mazowieckie.pl/pl/urzad/polityka-spoleczna/pomoc-dla-bezdomnych/9069,Pomoc-dla-bezdomnych.html
Skip to content