ul. Marszałkowska 85   /    00-683 Warszawa  |   Tel: +48 22 400 50 43; 517 933 301

Historia

Stowarzyszenie JUMP’93 powstało na jesieni 2007 roku, w Warszawie, z inicjatywy osób objętych terapią substytucyjną.

W 2008 roku rozpoczęliśmy akcję medialną pt.: „Matadon dla Gdańska”, doprowadziliśmy do spotkania urzędników Urzędu Marszałkowskiego z przedstawicielami NFZ, organizacji pacjenckich oraz decydentów z woj. Pomorskiego. Program został powołany dopiero w grudniu 2011 roku.

W 2009 roku rozpoczęliśmy projekt Biura Rzecznika Praw Osób Uzależnionych, które działa do dziś i w ramach którego, przy współpracy z Kliniką Redukcji Szkód Uniwersytetu Warszawskiego, udzielane są bezpłatne porady prawne.

Od 2011, dzięki wsparciu finansowemu Urzędu Miasta St. Warszawa i Krajowego Biura ds. Przeciwdziałania Narkomanii, prowadzimy Klub pacjenta substytucyjnego „Na Wspólnej”, w którym oferujemy dodatkowe wsparcie terapeutyczne, zajęcia z j. angielskiego, komputerowe, prowadzimy działania środowiskowe na terenie i poza terenem programów substytucyjnych. Wszystkie działania są nieodpłatne.

W roku 2013, również z naszej inicjatywy, powołany został „Warszawski Standard Pomocy”, pionierski program zintegrowanej pomocy. Program ten w 2014 roku był finansowany ze środków Ministerstwa Sprawiedliwości a skierowany głównie do osób uzależnionych opuszczających zakłady karne i areszty śledcze. W ramach tego programu nawiązaliśmy współpracę z AŚ Służewiec i AŚ Grochów.

Również od 2013 roku, dzięki wsparciu Krajowego Biura ds. Przeciwdziałania Narkomanii, prowadzimy program CANDIS, skierowany do osób uzależnionych od przetworów konopi.

W 2014 zarejestrowaliśmy Poradnię Terapii Uzależnień, która działa przy Stowarzyszeniu JUMP 93. Obecnie poradnię tworzą specjaliści z wieloletnim doświadczeniem w obszarze pomocowym dla osób uzależnionych od narkotyków.

W ramach Warszawskiego Standardu i Poradni Terapii Uzależnień od marca 2015 roku uruchomiliśmy hostel interwencyjny dla osób uzależnionych w trakcie terapii substytucyjnej. Obecnie posiadamy w nim 8 miejsc hotelowych.

POWOŁANIE STOWARZYSZENIE JUMP93 – 02.08.2007
1 SPOTKANIE PROJEKTOWE 16-17.04.2008
1 KONFERENCJA PRASOWA JUMP93 – POWOŁANIE RZECZNIKA 26.06.2009
Skip to content