ul. Marszałkowska 85   /    00-683 Warszawa  |   Tel: +48 22 400 50 43; 517 933 301

Hostel i ogrzewalnia

Hostel oferuje bezpieczną opiekę noclegową osobom, które znalazły się w trudnej sytuacji i które podjęły lub zamierzają podjąć terapię z powodu uzależnienia. W celu poprawy sytuacji zdrowotnej i socjalnej, pomagamy klientom w odstawieniu przez nich bądź znaczącym ograniczeniu używania substancji nielegalnych i alkoholu, co pozwala im na zażegnanie kryzysu, uzyskanie miejsca w programie leczenia, w tym leczenia substytucyjnego.

We wszystkich naszych działaniach stosujemy podejście redukcji szkód. Pojęcie redukcji szkód jest sposobem podejścia do problemu używania narkotyków i zespołem działań praktycznych, zmierzających do zmniejszenia zła, które użytkownicy wyrządzają sobie samym, swoim bliskim i społeczeństwu. Jest to praca z osobą uzależnioną w czasie trwania uzależnienia. Odpowiednie oddziaływania mają na celu nakłonienie osób używających narkotyków do odchodzenia od zagrażających zachowań. Potrzeba prowadzenia programów redukcji szkód wynika z faktu, że znaczna część spośród osób uzależnionych nie chce albo nie potrafi korzystać z programów leczniczych z wymogiem abstynencji, w efekcie czego pojawiają się problemy, których nie daje się rozwiązać za pomocą tradycyjnych oddziaływań.

Koordynator Hostelu: Jacek Charmast

Zapisy do hostelu: tel. 22 400 50 43 lub 517 933 301

Skip to content