ul. Marszałkowska 85   /    00-683 Warszawa  |   Tel: +48 22 400 50 43; 517 933 301

MURAL „LECZYĆ ZAMIAST KARAĆ”

Uzależnienie od narkotyków ma także twarz kobiety. Trzy z nich – Marta Gaszyńska, Emilia Kwiecińska i Marzena Żelazo – są bohaterkami graffiti Dariusza Paczkowskiego, które powstaje z okazji Międzynarodowego Dnia Solidarności z Osobami Uzależnionymi od Substancji Psychoaktywnych.

W ramach solidarności z uzależnionymi, na graffiti występują także dr Karina Chmielewska z IPIN, Kasia Malinowska – Sempruch z Global Drug Policy program OSI, poseł Marek Balicki, muzyk Tomasz Lipiński i prof. Wiktor Osiatyński.

Na skrzyżowaniu ul. Górczewskiej i Al. Prymasa Tysiąclecia powstaje graffiti poświęcone problematyce związanej z polskim prawem narkotykowym.

Oficjalne zakończenie prac nad muralem odbędzie się 24 czerwca o 13:00.

Przewodnim hasłem graffiti jest: LECZYĆ ZAMIAST KARAĆ. Jego koncepcja oraz kształt powstawały w ramach warsztatów i zostały stworzone przez osoby uzależnione, pod okiem Dariusza Paczkowskiego z grupy 3fala.art.pl , który jest też autorem projektu.

Jak mówi Marta Gaszyńska, ze Stowarzyszenia JUMP 93, które realizowało projekt – Tematyka graffiti bezpośrednio nawiązuje do art. 62.1 Ustawy o Przeciwdziałaniu Narkomanii, który nakazuje karać każdego za posiadanie każdej ilości narkotyku nawet na karę do 3 lat więzienia. Jako uzależniona, znam problem i myślę, że należy wykorzystać każdą okazję by mówić o tym, że ten zapis należy zmienić, stąd mój udział w projekcie –

Taki zapis (wprowadzony w 2000 roku) najczęściej bowiem uderza w osoby młode, eksperymentujące z narkotykami oraz osoby uzależnione. W efekcie, w ciągu ostatnich 10 lat odnotowano wzrost karalności przede wszystkim wśród osób posiadających narkotyki na własny użytek (najczęściej były to narkotyki w ilościach od 0,3 do 3 gramów), podczas gdy wpływ na wykrywalność poważnych przestępstw narkotykowych był znikomy (Polska przy tak restrykcyjnym prawodawstwie należy jednocześnie do czołowych producentów amfetaminy w Europie). Te nieskuteczne zapisy prawa rocznie kosztują polskie państwo 80 milionów złotych. Kasia Malinowska – Sempruch, dyrektor Global Drug Policy program OSI, która pojawiła się jako jedna z solidarnych z uzależnionymi dodaje- Fragment polskiej ustawy dotyczący karania za posiadanie narkotyków jest jednym z najbardziej restrykcyjnych w Unii Europejskiej. Traktuje tak samo osobę uzależnioną, jak dilera – tymczasem wiadomo, że uzależniony zawsze będzie przy sobie miał narkotyk. Pytanie więc: czy uzależnienie, które jest chorobą wyleczy więzienie? Nie. W więzieniu może się ono niestety jedynie pogłębić. –

Choć od długiego już czasu trwa debata publiczna nad koniecznością zmian w ustawie o przeciwdziałaniu narkomanii, zmiana ta nie następuje.

Tymczasem, dowodem na skuteczność innych zapisów prawa jest jedna z bohaterek graffiti, Marzena Żelazo -Wzięłam udział w tym graffiti i zdecydowałam się pokazać tam własną twarz, ponieważ w moim przekonaniu obecna ustawa przynosi więcej szkody niż korzyści. Moje życie to świadectwo tego, że z uzależnienia można wyjść dzięki leczeniu, edukacji, a nie dzięki penalizacji. Mam szczęście, że za moich czasów kiedy jeszcze „brałam”, prawo nie było tak restrykcyjne – dodaje.

Powstanie graffiti było możliwe dzięki zgodzie Zarządu Dróg Miejskich oraz współpracy z festiwalem Street Art Doping.

Autor graffiti

Dariusz Paczkowski (urodzony 1971 rok). Prowadzi warsztaty artystyczne w Polsce i na świecie. Artysta graffiti i sztuki ulicy. Projektuje i wycina szablony, które są artystycznym komentarzem rzeczywistości. Jest uczestnikiem i współtwórcą wielu wydarzeń artystycznych, happeningowych i parateatralnych. W 2001 roku nagrodzony za pracę na rzecz przeciwdziałania ksenofobii i rasizmowi przez australijską Niezależną Fundację Popierania Kultury Polskiej „Polcul”. W 2010 nagrodzony przez Centrum Aktywności Lokalnej w Konkursie im. Heleny Radlińskiej dla Animatorów Społecznych. W latach 80. Aktywista Ruchu „Wolność i Pokój”, założyciel Frontu Wyzwolenia Zwierząt oraz grupy 3fala.art.pl . Współzałożyciel grupy antynazistowskiej (GAN) i Stowarzyszenia „Nigdy Więcej”. Współpracuje z wieloma organizacjami pozarządowymi. Absolwent Akademii Innowatorów Społecznych.

Konferencja prasowa

24 czerwca g 13:30, pod muralem róg Górczewskiej i Prymasa Tysiąclecia

WIĘZIENIE ZA SKRĘTA z udziałem Agnieszki Sieniawskiej, koordynatora projektu Biura Rzecznika Praw Uzależnionych oraz Mateusza Liszewskiego, studenta, który z powodu posiadania małych ilości marihuany ma problemy z prawem i grozi mu kara więzienia.

Mateusz Liszewski- 23 lata, student 3ego roku politologii na Wydziale Stosowanych Nauk Społecznych i Resocjalizacji Uniwersytetu Warszawskiego.

W 2007 r. został złapany przez policję. Posiadał 3,3 gramy marihuany. Przez nieznajomość prawa dobrowolnie poddał się karze i otrzymał bardzo wysoki – w stosunku do społecznej szkodliwości czynu – wyrok w wysokości 6 miesięcy pozbawienia wolności z warunkowym zawieszeniem jej wykonania na okres 3 lat.

Niestety, tuż przed upływem 3 letniego okresu próby został zatrzymany i przeszukany przez funkcjonariuszy policji. Znaleziono przy nim szklaną fifkę i foliowe zawiniątko z zawartością suszu roślinnego o wadze 1,3 grama. Wszelkie badania fizykochemiczne wskazały, iż jest to marihuana, co dla Mateusza oznacza tylko jedno – 6 miesięcy pobytu w więzieniu.

Skip to content