ul. Marszałkowska 85   /    00-683 Warszawa  |   Tel: +48 22 400 50 43; 517 933 301

ODPOWIEDŹ NFZ NA NASZ LIST W SPRAWIE LECZENIA SUBSTYTUCYJNEGO

Odpowiedź Departamentu Świadczeń Opieki Zdrowotnej Centrali Narodowego Funduszu Zdrowia na pismo Prezesa Stowarzyszenia JUMP 93 Jacka Charmasta z dnia 3 lutego 2022, w sprawie problemu związanego z hospitalizacją osób leczonych metadonem i innymi lekami opioidowymi, poprzez wydanie odpowiednich wytycznych dla działalności leczniczych kontraktowanych przez NFZ, zabezpieczających takim osobom kontynuację leczenia substytucyjnego podczas pobytu w szpitalu.

Skip to content