ul. Marszałkowska 85   /    00-683 Warszawa  |   Tel: +48 22 400 50 43; 517 933 301

POŻEGNANIE ARTURA LUTAREWICZA

10 sierpnia 2018 r. w wypadku motocyklowym zginął nasz przyjaciel, kolega, współpracownik, wspaniały człowiek, Artur Lutarewicz. Jego zaraźliwy uśmiech dawał nadzieję, jego ciepłe słowa zawsze przynosiły ulgę tym, którzy nie radzili sobie ze światem. Dla organizacji współpracujących z Arturem, jest to ogromna strata, był jednym z najlepszych pedagogów, wspaniałym terapeutą i człowiekiem, który rozumiał swoich podopiecznych…

Artur Lutarewicz był wieloletnim członkiem Zespołu Społecznego Komitetu ds. AIDS, Dyrektorem Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii nr 2 „KĄT”, Doradcą w Punkcie Konsultacyjno-Diagnostycznym, szkoleniowcem, pedagogiem, psychologiem.

Ze Stowarzyszeniem JUMP 93 i Polską Siecią Polityki Narkotykowej, jako ekspert, współpracował od 2008 roku, brał udział w organizowanych przez nasze organizacje Okrągłych Stołach, debatach, spotkaniach, eventach. Wspólnie opracowaliśmy rekomendacje dla więziennictwa dotyczące leczenia substytucyjnego. Cały czas wspierał nasze działania, wspólnie szkoliliśmy więzienną służbę zdrowia, konsultowaliśmy treść nowelizacji ustaw narkotykowych oraz rozporządzeń dot. leczenia substytucyjnego.

Arturze, będzie nam bardzo brakowało Twojej mądrości i merytorycznego wkładu. A tak zwyczajnie, po ludzku, będzie nam brakowało wspaniałego człowieka i przyjaciela.

Żegnaj przyjacielu, na zawsze w naszych myślach i sercu [*]

Skip to content