ul. Marszałkowska 85   /    00-683 Warszawa  |   Tel: +48 22 400 50 43; 517 933 301

PREMIERA RAPORTU BIURA RZECZNIKA PRAW OSÓB UZALEŻNIONYCH 2022

26 czerwca jest Międzynarodowym Dniem Solidarności z Osobami Uzależnionymi od Substancji Psychoaktywnych. Tego dnia na całym świecie organizacje pozarządowe działają wspólnie w ramach akcji Support Don’t punish.

W tym roku, wzięliśmy udział w debacie organizowanej przez Polską Sieć Polityki Narkotykowej, która odbyła się w Warszawskiej Świetlica Krytyki Politycznej. Debata dotyczyła używania substancji psychoaktywnych, uzależnień, kryzysu bezdomności, oraz prawnych i społecznych reakcji na te zjawiska.

Podczas debaty, odbyła się premiera nowego Raportu Biura Rzecznika Praw Osób Uzależnionych 2022 „Jak przeciwdziałać wykluczeniu społecznemu osób uzależnionych od opioidów”, autorstwa Jacka Charmasta, Prezesa Stowarzyszenie JUMP 93.

Od lewej: Jacek Charmast – Preses Stowarzyszenia JUMP 93, prowadząca Magdalena Dąbkowska – Helsińska Fundacja Praw Człowieka, Magdalena Lusia Żagałkowicz – Fundacja Serce Miasta, Agnieszka Sieniawska – Prezeska Fundacji Polska Sieć Polityki Narkotykowej i Damian „Mestosław” Sobczyk – twórca kanału Youtube Mestosław.

Raportu Biura Rzecznika Praw Osób Uzależnionych 2022 „Jak przeciwdziałać wykluczeniu społecznemu osób uzależnionych od opioidów” jest częścią naszego projektu realizowanego z dotacji programu Aktywni Obywatele – Fundusz Krajowy finansowanego przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię w ramach Funduszy EOG.

Skip to content