ul. Marszałkowska 85   /    00-683 Warszawa  |   Tel: +48 22 400 50 43; 517 933 301

SPRAWA PROGRAMU SUBSTYTUCYJNEGO PRZY SZPITALU ZAKAŹNYM, CIĄG DALSZY.

Od 24 kwietnia pacjenci programu substytucyjnego Szpitala Zakaźnego otrzymują leczenie w nowym programie, prowadzonym przez sp. z oo. Volta-med,w lokalu przy Kijowskiej 7.

Mimo rozmów, spotkań i pism, mimo podpowiadania wielu rozwiązań przedmiotowego problemu, w opinii Stowarzyszenia Jump 93 wybrano wariant najgorszy, wariant obciążony nieuchronną eskalacją konfliktu z mieszkańcami Brzeskiej. Decyzję o wyborze Volta-medu i Kijowskiej podjęła Dyrekcja Szpitala w porozumieniu z Urzędem Marszałkowskim.

O tym, dlaczego jest to wybór najgorszy, napisaliśmy w naszej prośbie o interwencję do Marszałka Mazowieckiego Adama Struzika (poniżej). Teraz publikujemy odpowiedź, którą otrzymaliśmy.

Najlepszym rozwiązaniem, byłoby naszym zdaniem poprawienie stanu bezpieczeństwa wokoło Szpitala i nawiązanie w tym celu współpracy z Policją oraz miejskim Biurem Bezpieczeństwa. Dzięki temu, program substytucyjny mógłby pozostać na swoim miejscu. Jump 93 przetarł tu wszystkie ścieżki, powiadamiając dyrekcję Szpitala i Urząd Marszałkowski o gotowości Policji i Miasta do współpracy.

Prawdopodobnie problem z bezpieczeństwem, był jednak dla Szpitala wymówką, bo obydwie kluczowe dla poprawy bezpieczeństwa instytucje nie zostały poproszone nigdy o pomoc. Spotkanie w przedmiotowej sprawie, zwołane przez Urząd Marszałkowski (na prośbę warszawskiej Komisji Dialogu Społecznego ds. Narkomanii i HIV/AIDS), odbyło się w grudniu 2016 w bardzo wąskim gronie. Nie tylko przedstawicieli Miasta i Policji na nim zabrakło, ale też nie zaproszono nikogo z NFZ czy KBPN.

Drugie, samo-narzucające się, podpowiadane przez nas rozwiązanie, polegałoby na takim przekazaniu programu substytucyjnego i jego pacjentów Volta-medowi, by miał on możliwość czasowego, np. 6-miesięcznego korzystania z dotychczasowej lokalizacji.

Czas ten byłby potrzebny do znalezienia bardziej odpowiedniej lokalizacji, niż Kijowska 7.

Trzecie rozwiązanie, to przekazanie dalszego leczenia pacjentów poradni przy Jagiellońskiej 34, placówce mającej stosowane zezwolenia, spełniającej wszystkie wymogi i co najważniejsze, wyrażającej wielokrotnie wolę podjęcia się tego zadania.

Wybrano rozwiązanie czwarte, najbardziej nieodpowiedzialne.

Jacek Charmast

Skip to content