JUMP 93 - Stowarzyszenie pacjentów programów substytucyjnych - v100ns.sam3.pl

top news port mstr galp
O nas
03-08-2015 Marta Gaszyńska
Pdf
Drukuj
Powrót

Stowarzyszenie JUMP’93 powstało jesienią 2007 roku w Warszawie z inicjatywy osób objętych terapią substytucyjną oraz ich przyjaciół.

Jako stowarzyszenie, mamy większe możliwości w walce o realne dostosowanie do naszych potrzeb i oczekiwań leczenia substytucyjnego, poszerzenia oferty tego leczenia, jak i ogólnie leczenia uzależnień. Dostępność tej formy terapii jest w Polsce dalece niewystarczająca. Obecnie, leczenie, które na całym świecie uznawane jest za skuteczne, w Polsce jest dostępne dla nielicznych. Jedynie 10% potrzebujących może liczyć na tę formę terapii. Dlatego też jednym ze statutowych założeń JUMP 93 jest promocja i pomoc w powoływaniu nowych programów substytucyjnych, szczególnie w tych regionach kraju, gdzie go nie ma, oraz w rozwoju i większej dostępności w już istniejących.

Cele naszego stowarzyszenia to:

• skutecznie walczyć o swoje prawa, przeciwdziałać łamaniu praw pacjenta, jak i praw człowieka,

• mieć realny wpływ na tworzenie racjonalnej polityki narkotykowej, by opierała się na rzeczywistych potrzebach osób uzależnionych, oraz promowanie jej,

• wspierać, promować oraz rozwijać terapię podtrzymującą,

• angażować się w ochronę zdrowia publicznego w zakresie indywidualnych i społecznych negatywnych konsekwencji używania środków psychoaktywnych, redukcja popytu na te środki,

• świadczyć wszechstronną pomoc osobom i grupom wykluczonym społecznie: nieprzystosowanym, dyskryminowanym, zakażonym HIV, używającym narkotyków, opuszczającym zakłady karne,

• bronić praw pacjenta,

• działać na rzecz aktywizacji społecznej tych osób i grup,

• sprzyjać minimalizacji szkód będących następstwem takich zjawisk i problemów społecznych jak narkomania, alkoholizm, bezdomność, przemoc, dyskryminacja, wykluczenie społeczne,

• wspierać organizację i inicjatywy działające na rzecz osób dyskryminowanych, chorych, wykluczonych społecznie,

• wspierać społeczeństwo obywatelskie.

Projekty Stowarzyszenia JUMP 93

 • Hostel interwencyjny Stowarzyszenia Jump 93 - program opieki noclegowej - projekt finansowany ze środków Krajowego Biura ds. Przeciwdziałania Narkomanii (od 2016, 2017)
 • Centrum Interwencji Kryzysowej JUMP dla osób wykluczonych z powodu uzależnienia - Projekt realizowany w ramach programu Obywatele dla Demokracji, finansowanego z Funduszy EOG (2015-2016)
 • Warszawski standard pomocy: Pomoc osobom bezdomnym i uzależnionym od narkotyków przebywającym w Warszawie - projekt współfinansowany ze środków Wojewody Mazowieckiego (2015)
 • Warszawski Standard Pomocy - Zintegrowane działania redukcji szkód - projekt finansowany ze środków Krajowego Biura ds. Przeciwdziałania Narkomanii / Ministerstwa Zdrowia (2018)
 • Program Candis – projekt finansowany ze środków Urzędu Dzielnicy m.st. Warszawa (2013), oraz Krajowego Biura ds. Przeciwdziałania Narkomanii (2014, 2015, 2016) Krajowego Biura ds. Przeciwdziałania Narkomanii / Ministerstwa Zdrowia (2017, 2018)
 • METODA: program aktywizacji społeczno-zawodowej i wsparcia dla uczestników programów substytucyjnych – projekt finansowany ze środków Krajowego Biura ds. Przeciwdziałania Narkomanii (od 2015, 2016, 2017)
 • Pogotowie informacyjno-prawne. Młodzi dla młodych – projekt finansowany ze środków Krajowego Biura ds. Przeciwdziałania Narkomanii (2013, 2015)
 • MAGAZYN MNB – projekt finansowany ze środków Krajowego Biura ds. Przeciwdziałania Narkomanii (2012, 2013, 2014, 2015)
 • Poradnia prawna Programu Rzecznika Praw Osób Uzależnionych – projekt finansowany ze środków Krajowego Biura ds. Przeciwdziałania Narkomanii (2014, 2015, 2016, 2017)
 • Metoda: Program wsparcia uczestników programu substytucyjnego - projekt współfinansowany przez Krajowe Biuro ds. Przeciwdziałania Narkomanii (2015)
 • Program postrehabilitacyjny adresowany do osób po ukończonym procesie leczenia – projekt współfinansowany przez Krajowe Biuro ds. Przeciwdziałania Narkomanii (2014)
 • Publikacja o charakterze informacyjno-edukacyjnym - projekt współfinansowany przez Krajowe Biuro ds. Przeciwdziałania Narkomanii (2014, 2015)
 • Program pomocy postpenitencjarnej dla osób opuszczających zakłady karne: Warszawski Standard Pomocy – projekt finansowany przez Ministerstwo Sprawiedliwości (2014)
 • Klub pacjenta substytucyjnego – projekt finansowany ze środków Urzędu m.st. Warszawa (2011, 2013), Krajowego Biura ds. Przeciwdziałania Narkomanii (2012)
 • Kompleksowe pogotowie ds. uzależnień- edukacja, terapia, poradnictwo prawne – projekt finansowany ze środków Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy (2013)
 • Program Rzecznika Praw Osób Uzależnionych od Narkotyków, porady prawne – projekt współfinansowany przez Krajowe Biuro ds. Przeciwdziałania Narkomanii (2011, 2012, 2013)
 • Aktywne Kobiety - projekt współfinansowany przez Krajowe Biuro ds. Przeciwdziałania Narkomanii (2012, 2013)
 • Klub „Na Wspólnej” – projekt współfinansowany przez Krajowe Biuro ds. Przeciwdziałania Narkomanii (2013)
 • Kampania "Moje Leczenie Mój Wybór" – projekt współfinansowany przez PMC Pharmaceuticals (2012, 2013).
 • Działania na rzecz racjonalizacji systemu leczenia osób uzależnionych od narkotyków  – projekt współfinansowany przez Fundację im. Stefana Batorego (2012, 2013)
 • Projekt GRA „Zażyj dawkę swoich praw” – projekt współfinansowany przez Krajowe Biuro ds. Przeciwdziałania Narkomanii (2012)
 • Adwokacja na rzecz poprawy dostępu do leczenia substytucyjnego i humanizacji prawa antynarkotykowego w Polsce – projekt finansowany przez GDPp (2012)
 • Wsparcie rozwoju i administracji Stowarzyszenia – projekt finansowany przez Global Drug Policy Program i International Harm Reduction Development Program (2009)
 • Program Rzecznika Praw Osób Uzależnionych – projekt finansowany przez GDPp i IHRD (2009-2010)
 • Integracja środowiska osób leczonych w programach substytucyjne i nabór nowych, aktywnych członków JUMP’93 – projekt finansowany przez GDPp i IHRD (2010-2011)

Pdf
Drukuj
Powrót
Strony w dziale
Zarząd
17-08-2015 Marta Gaszyńska
Historia
17-08-2015 Marta Gaszyńska
Statut
17-08-2015 Marta Gaszyńska