JUMP 93 - Stowarzyszenie pacjentów programów substytucyjnych - v100ns.sam3.pl

top news port mstr galp
Warszawski Standard Pomocy
03-08-2015 Marta Gaszyńska
Pdf
Drukuj
Powrót

Warszawski Standard Pomocy to projekt polegający na wypracowaniu, wspólnie z władzami samorządowymi M.St. Warszawa, warszawskimi organizacjami i instytucjami pomocowymi, zrównoważonego i adekwatnego modelu rozwiązywania problemów związanych z używaniem substancji psychoaktywnych.

Dziesięć lat temu przyczyniliśmy się znacząco do wzmocnienia działań opiekuńczych kierowanych do osób uzależnionych i wzmocnienia działań z zakresu redukcji szkód. Przede wszystkim udało się wtedy wspólnym wysiłkiem wielokrotnie zwiększyć liczbę miejsc terapii substytucyjnej, dzięki którym Warszawa przestała być centrum polskiego handlu narkotykami. W chwili obecnej największym wyzwaniem są problemy związane z używaniem nowych substancji psychoaktywnych i dopalaczy. Jesteśmy członkami Komisji Dialogu Społecznego ds. Przeciwdziałania Narkomanii i HIV/AIDS, poprzez którą staramy się oddziaływać na politykę społeczną naszego miasta i regionu. Jesteśmy również członkiem Warszawskiej Rady Opiekuńczej KDS ds. Bezdomności.

Nasze opracowania:

Raport Rzecznika Praw Osób Uzależnionych

Rekomendacje KDS

Relacja ze spotkania

Pdf
Drukuj
Powrót