JUMP 93 - Stowarzyszenie pacjentów programów substytucyjnych - jump93.sam3.pl

top news port mstr galp
Aktywni Obywatele
15-02-2021 Marta Gaszyńska
Pdf
Drukuj
Powrót
Logo

Nasz prezentowany tu program uzyskał wsparcie z Funduszy EOG, w ramach programu Aktywni Obywatele– Fundusz Krajowy. Finansowane działania to odpowiedź na niedobór serwisów z zakresu reintegracji społecznej dla osób wykluczonych społecznie z problemem uzależnienia. W naszej i nie tylko naszej opinii reintegracja jest najsłabszym ogniwem polskiego systemu pomocy, a ponieważ jej problemy dotykają głównie wykluczonych, to na tej grupie głownie się skupiamy. Naszym klientom oferujemy zintegrowane wsparci którego elementami jest praca środowiskowa, punkt dziennego pobytu, miejsca w mieszkaniach readaptacyjnych, wsparcie terapeuty i prawnika, wspieranie w środowisku korektywnym (grupa wsparcia), pomoc w uzyskaniu pracy, zasiłku socjalnego, mieszkania socjalnego.

Od 01 maja 2021 rusza nasza baza rekreacyjna w Augustowie, z której nasi podopieczni będą korzystać w miesiącach maj- październik. Na cele dowozu podopiecznych do naszej bazy letniej zakupiliśmy samochód, 9–osobowy bus i sporo sprzętu biwakowego.

Pdf
Drukuj
Powrót