ul. Marszałkowska 85   /    00-683 Warszawa  |   Tel: +48 22 400 50 43; 517 933 301

WE WCZORAJSZEJ WYBORCZEJ TV ROZMOWA O NARKOTYKACH W SERIALU THE KNICK.

Przy okazji powrotu na nasze ekrany telewizyjne serialu The Knick, w którym główny bohater chirurg jest uzależniony od kokainy, z Grzegorzem Wodowskim, socjologiem i specjalistą terapii uzależnień, kierownikiem Poradni Monaru w Krakowie, redaktorem Magazynu MNB rozmawia Kalina Mróz.

Cały tekst: http://wyborcza.pl/1,90535,19026658,chirurg-na-odwyku-the-knick-powraca.html#ixzz3ooEPD2el

Skip to content