ul. Marszałkowska 85   /    00-683 Warszawa  |   Tel: +48 22 400 50 43; 517 933 301

RAPORT 2014/2015

Został opracowany kolejny, trzeci już „leczniczy” Raport Rzecznika. W odróżnieniu od poprzednich dostępny jest jedynie w formie elektronicznej. Organizujemy zbiórkę na jego wydanie w formie książkowej. Chcemy zebrać kwotę przynajmniej 5 000 zł. Nakład będzie zależał od zebranej kwoty i otrzymanych zgłoszeń na przesłanie raportu. Zwracamy się Ciebie z prośbą o przekazanie swojego wkładu na druk raportu.

Sugerowana kwota pojedynczej wpłaty 10-50 złotych.

Bank BZWBK 88 1500 1126 1211 2011 2450 0000

Stowarzyszenie JUMP 93 z dopiskiem „wydanie Raportu” lub PayPal http://www.jump93.pl/strona-48-wesprzyj_nasze_dzialania.html

Wypełnij formularz, jeśli chcesz otrzymać egzemplarz Raportu po jego wydrukowaniu – https://docs.google.com/forms/d/1OqioDE-VMGDiHlvZTajS-raAc6S6qCvDnIzY7IK0Rtw/viewform

Powołany w 2009 roku program Biura Rzecznika Praw Osób Uzależnionych prowadzi szereg aktywności związanych z wykonywaniem funkcji ombudsmana uzależnionych, w tym tą dotyczącą kreowania rzeczywistości wolnej od naruszeń, wolnej od wykluczenia społecznego, nierównego traktowania, czy dyskryminacji. Grupą, której jesteśmy adwokatami, są nie tylko uzależnieni od substancji psychoaktywnych w rozumieniu diagnostycznym, ale wszyscy ci, którzy doświadczają nierównego traktowania tylko z tego powodu, że używają narkotyków. Zajmujemy się więc naruszeniami w obszarze stanowienia i działania prawa narkotykowego, ale też naruszeniami w obszarze działania systemu pomocy i leczenia. Niniejszy Raport, poświęcony problematyce leczenia i pomocy, skupia się przede wszystkim na naruszeniach prawa uzależnionych pacjentów do uzyskania adekwatnej do ich potrzeb pomocy. Program Biura Rzecznika wspiera w tym zakresie wszelkie inicjatywy mające na celu wyrównanie deficytów w dostępie do świadczeń, a także znoszenie wszelkich barier, w tym prawnych, administracyjnych i mentalnych, stojących na drodze tym świadczeniom.

Skip to content