JUMP 93 - Stowarzyszenie pacjentów programów substytucyjnych - v100ns.sam3.pl

top news port mstr galp
Prezentacja Raportu Biura Rzecznika Praw Osób Uzależnionych
29-06-2022 Marta Gaszyńska 8400
Pdf
Drukuj
Powrót

Dzisiaj o godz. 12.00, w siedzibie Fundacji Res Humanae, przy ul. Pięknej 64, w Warszawie, odbyła się prezentacja Raportu Rzecznika Praw Osób Uzależnionych „Jak przeciwdziałać wykluczeniu społecznemu osób uzależnionych od opioidów” oraz naszego projektu reintegracji społecznej. Projekt wraz z Raportem został zrealizowany z dotacji programu Aktywni Obywatele – Fundusz Krajowy finansowanego przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię w ramach Funduszy EOG.

Uczestnikami wydarzenia byli przedstawiciele organizacji społecznych zrzeszonych w warszawskiej Branżowej Komisji Dialogu Społecznego ds. Przeciwdziałania Narkomanii i HIV/AIDS, pracownicy Biura Polityki i Projektów Społecznych Urzędu Miasta Stołecznego Warszawy i Krajowego Centrum Przeciwdziałania Uzależnieniom.

W załaczeniu do pobrania prezentcja Raportu oraz sam Raport Rzecznika Praw Osób Uzależnionych 2022 „Jak przeciwdziałać wykluczeniu społecznemu osób uzależnionych od opioidów”

Pdf
Drukuj
Powrót