ul. Marszałkowska 85   /    00-683 Warszawa  |   Tel: +48 22 400 50 43; 517 933 301

Aktywni Obywatele Fundusz Krajowy


Nasz prezentowany tu program realizowany jest z dotacji programu Aktywni Obywatele – Fundusz Krajowy finansowanego przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię w ramach Funduszy EOG.

Programy reintegracji społecznej dla osób używających narkotyków służą integrowaniu byłych i aktualnych użytkowników narkotyków ze społeczeństwem. (European Monitoring Centre for Drugs and Drug Addiction, 2012). Jednak w Polsce reintegrację społeczną uzależnionych ogranicza się do pomocy osobom po leczeniu w stacjonarnych ośrodkach rehabilitacji, utrzymującym abstynencję. Jest ona zatem utożsamiona wyłącznie z post-rehabilitacją, w ramach której oferowane są miejsca w hostelach, mieszkaniach readaptacyjnych, programach wsparcia abstynencji. W przypadku grup aktualnych użytkowników i osób wykluczonych społecznie te programy nie są dostępne, co odbija się na jakości leczenia, np. leczenia substytucyjnego i skutkuje realnym wykluczeniem z pomocy tysięcy osób.

Projekt jest odpowiedzią na niedobór programów reintegracyjnych dla osób uzależnionych od narkotyków.

Nasze działania skupimy w dzielnicy Praga Północ, która jest warszawskim i polskim centrum handlu narkotykami, a także bezdomności. Naszym klientom oferujemy zintegrowane wsparcie: działania streetworkerów, ogrzewalnie i punkt sanitarny, punkt dziennego pobytu, miejsca noclegowe, wsparcie terapeuty i prawnika, leczenie uzależnienia, wspieranie w środowisku korektywnym (grupa wsparcia, hostel), usamodzielnienie się (współpraca z Centrum Pomocy Społecznej, Bankiem Żywności). Planujemy też uruchomienie 2 mieszkań readaptacyjnych oraz spółdzielni socjalnej lub spółki non profit. 3 wolontariuszy – streetworkerów przygotujemy do działań samorzeczniczych.

Z różnych rodzajów wsparcia w ramach projektu skorzysta 60 osób zagrożonych wykluczeniem. 3 osoby zdobędą umiejętności w zakresie prowadzenia samorzecznictwa.

Od 01 maja 2021 rusza nasza baza rekreacyjna w Augustowie, z której nasi podopieczni będą korzystać w miesiącach maj- październik. Na cele dowozu podopiecznych do naszej bazy letniej zakupiliśmy samochód, 9–osobowy bus i sporo sprzętu biwakowego.

W części znajdujących się tu domków, już niedługo nasi podopieczni będą wspaniale wypoczywać! Do jeziora jest jedynie kilka kroków, a na terenie jest miejsce na grilla i do opalania się! Czekają też rowery, kajaki i inne atrakcje!

Piękna osłonięta przed deszczem wiata, pod którą przy wielkim stole można biesiadować przy własnoręcznie przygotowanych pysznościach z grilla.

Jest też duża łaźnia, w której po wszelkich aktywnościach będzie można sie odświerzyć oraz stodoła, którą w łatwy sposób można zamienić w np. mały warsztat, przechowywać sprzęt campingowy, lub … ale to wkrótce 🙂

Do celu, zawiezie nas wspaniały, wygodny 9 osobowy busik, zakupiony w ramach Programu Aktywni Obywatele Lato, słońce, woda i aktywny wypoczynek to najprzyjemniejsza forma terapii i świetne lekarstwo na wszelkie smutki

Skip to content