ul. Marszałkowska 85   /    00-683 Warszawa  |   Tel: +48 22 400 50 43; 517 933 301

Aktywni Obywatele Fundusz Regionalny

Niezmiernie nam miło poinformować, iż od września 2022 roku, realizujemy projekt pt. „Podlaskie centrum zintegrowanej pomocy uzależnionym i wykluczonym społecznie” finansowany przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię w ramach Funduszy EOG i Funduszy Norweskich w ramach Programu Aktywni Obywatele – Fundusz Regionalny. Kwota otrzymanego dofinansowania: 94 511,42 EUR

Dlaczego na teren naszych działań wybraliśmy Podlasie?

W opinii Stowarzyszenia Jump 93, Podlasie wymaga szczególnej uwagi instytucji zajmujących się polityką narkotykową z wielu powodów. Więcej niż skromna oferta pomocy uzależnionym od substancji psychoaktywnych, bardzo niskie nakłady NFZ i idący zatem głęboki deficyt istotnych serwisów wsparcia i świadczeń leczniczych. Według danych KCPU (Informator: Gdzie szukać pomocy?) na terenie Podlasia działa siedem specjalistycznych poradni narkotykowych, trzy ośrodki stacjonarnej rehabilitacji i jeden oddział detoksykacyjny. Jest to zatem archaiczny model, tylko nieznacznie zmieniony od lat osiemdziesiątych, oparty na triadycznej formule: punkt konsultacyjny – oddział detoksykacyjny- ośrodek stacjonarny.

Podlasie jest pozbawione pozbawione leczenia substytucyjnego, jako jedno z dwóch takich województw (drugim województwem jest Podkarpacie). Leczenie substytucyjne jest w Polsce udostępnione na poziomie jednym z najniższych w Europie. W naszym kraju otrzymuje je tylko ok. 2600, z których 1400 os. otrzymuje je w Warszawie, gdy we wszystkich krajach europejskich leczonych jest tą metodą ok. 650 tys. Mieszkańcy Podlasia od lat migrują za leczeniem substytucyjnym, głownie do Warszawy i tu dotyka ich bezdomność.

Naszym klientom – wzorem naszych praktyk warszawskich – chcemy zaoferować zintegrowane wsparcie: schronisko z usługami medycznymi, poradnictwo, wsparcie terapeuty i prawnika, leczenie uzależnienia, wspieranie w środowisku korektywnym, stworzenie odpowiedniego zaplecza dla organizacji działalności z zakresu ekonomii społecznej. Nasze działania reintegracyjne i edukacyjne łączymy z rekreacyjnymi, do czego wykorzystujemy naszą bazę kempingową w Augustowie, która w letnich miesiącach 2021-2022 cieszyła się ogromnym zainteresowaniem naszych podopiecznych. W naszej opinii dedykowane programy reintegracji społecznej są najsłabszym ogniwem polskiego systemu pomocy.

Tabela: Nakłady NFZ na leczenie uzależnień od substancji psychoaktywnych

Tabela: Nakłady NFZ na leczenie substytucyjne w Polsce

Tabela: Liczba hosteli readaptacyjnych (postrehabilitacyjnych) w Polsce

Skip to content