ul. Marszałkowska 85   /    00-683 Warszawa  |   Tel: +48 22 400 50 43; 517 933 301

AUGUSTÓW 2022

W ramach wsparcia Gilead Sciences Polska (Gilead) nasi podopieczni w okresie letnim korzystają z bazy kempingowej w Augustowie. Wypoczynek połączony a edukacją z czynną rekreacją (pływanie, wycieczki rowerowe, siatkówka, badmington, wspólne spędzanie czasu przy ognisku, turystyka, zbieranie grzybów, wspólne przygotowywanie posiłków).
Rekreacja służy przede wszystkim poprawie stanu zdrowia – w tym zdrowia psychicznego (pogorszonego w okresie pandemii COVID-19 I locdownu) i poprawie funkcjonowania naszych podopiecznych – poprzez przebywanie w bezpiecznym i kreatywnym środowisku.
Poprzez atrakcyjne formy spędzania czasu (sport, turystyka i rekreacja) chcemy zachęcać podopieczych do udziału w zajęciach edukacyjnych, socjoterapeutycznych, terapeutycznych i ogólnorozwojowych. Do dyspozycji podopiecznych są rowery, piłka do siatkówki, zestawy do gry w badmintona, wędki, materace do pływania, pontony.

W Augustowie, razem z naszymi podopiecznymi, gościliśmy Krzysztofa „Rudego” Sawickiego. Krzysztof to działacz opozycji demokratycznej. Od stanu wojennego do 1989 pracował w wydawnictwach podziemnych, np. w Archiwum Wschodnim. W 1990 został zatrudniony w Ministerstwie Spraw Zagranicznych. Pracował m in. w Ambasadzie RP w Moskwie, a w Ałmaty pełnił jednocześnie funkcję zastępcy ambasadora. W latach 2000 – 2003 pełnił urząd Konsula Generalnego RP we Lwowie.
Skip to content