ul. Marszałkowska 85   /    00-683 Warszawa  |   Tel: +48 22 400 50 43; 517 933 301

HIV / ADIS

CO MUSISZ WIEDZIEĆ O HIV I AIDS bez względu na to, gdzie mieszkasz i pracujesz

Dlaczego powinniśmy wiedzieć więcej na temat HIV i AIDS?

Dlaczego powinniśmy znać podstawowe kwestie dotyczące HIV i AIDS w miejscu pracy?

Liczba osób zakażonych HIV wciąż wzrasta. Nieleczone zakażenie HIV prowadzi do AIDS. Wbrew obiegowej opinii na ryzyko zakażenia HIV narażeni mogą być wszyscy – bez względu na wiek, płeć, orientację seksualną, religię i rasę. W związku z tym, wiedza na temat HIV i AIDS jest niezbędna każdemu człowiekowi.

Od początku trwania epidemii włożono dużo wysiłku i przeznaczono wiele środków na walkę z

HIV i AIDS. Zaprocentowało to ogromnymi postępami w leczeniu zakażeń HIV. Dziś, dzięki nowoczesnej terapii antyretrowirusowej, zakażenie nie powinno już kojarzyć się z szybką i nieuchronną śmiercią. Obecnie osoby zakażone, które przyjmują leki antyretrowirusowe (ARV), mogą normalnie pracować, zakładać rodziny, mieć zdrowe dzieci. Jeśli są pod stałą opieką specjalisty i są leczone zgodnie ze wskazaniami medycznymi, żyją tak długo, jak osoby niezakażone.

Wiele osób żyjących z HIV nie mówi o swoim zakażeniu innym ludziom w obawie przed ich reakcją. Nawet rodziny i partnerzy życiowi tych osób spotykają się z brakiem zrozumienia oraz dyskryminacją, zarówno w pracy, jak i życiu prywatnym. Nie powinno tak być! Broszura „Co musisz wiedzieć o HIV i AIDS bez względu na to, gdzie mieszkasz i pracujesz” została przygotowana, by przedstawić najważniejsze informacje o HIV i AIDS. Zebrany w niej materiał zawiera odpowiedzi na wiele pytań dotyczących tego, jak zapobiegać zakażeniu HIV. Znajomość faktów umożliwia zabezpieczanie siebie przed zakażeniem, a także wspieranie osób żyjących z HIV…

Czytaj całość

THE LANCET – 12 MITÓW O HIVAIDS i OSOBACH UŻYWAJĄCYCH NARKOTYKÓW

HIV wśród osób używających narkotyków: “Chcemy zobaczyć, jak przesadnie agresywną, opłacaną przez państwo wrogość w stosunku do użytkowników narkotyków zastępują światłe, oparte na dowodach naukowych postawy i bardziej sprawiedliwe reakcje społeczne”

Osoby używające narkotyków korzystające z oferty profilaktyki zakażeń HIV, leczenia czy opieki zbyt często

spotykają się z dyskryminacją, napiętnowaniem i złym traktowaniem. Niektórzy członkowie społeczeństwa uważają, że użytkownicy zasługują na mniejsze współczucie niż ci, którzy są zakażeni HIV, ale nie używają narkotyków, ponieważ problemy zdrowotne użytkowników wynikają z ich własnej winy. Narażanie swojego organizmu na szkodliwe działanie różnych substancji jest postrzegane jako moralna lub osobista słabość. Nawet wśród pracowników ochrony zdrowia jest wiele uprzedzeń wobec osób, które używają narkotyków i są zakażone HIV. Jakie to mity (ramka)?

Użytkownicy narkotyków nie przestrzegają zaleceń dotyczących leczenia. – Metaanaliza przestrzegania terapii antyretrowirusowej przeprowadzona na podstawie 38 badań i prawie 15 000 przebadanych pacjentów, z których 76% używało narkotyków, wykazała, że całkowity stopień przestrzegania terapii był podobny jak u pacjentów, którzy zakazili się poprzez kontakty seksualne i poddają się leczeniu antyretrowirusowemu.1 Lepsze wyniki leczenia antyretrowirusowego wiązały się z uczestnictwem w terapii substytucyjnej, otrzymywanym wsparciem psychospołecznym lub oboma tymi czynnikami…

Czytaj całość

ZAPEWNIENIE OPIEKI I LECZENIA ZAKAŻENIA HIV OSOBOM PRZYJMUJĄCYM NARKOTYKI – WNIOSKI PŁYNĄCE Z BADAŃ

Wprowadzenie do wydania polskiego, Kasia Malinowska-Sempruch

Do końca 2005 roku rozpoznano w Polsce 10 0000 zakażeń HIV. Wśród tych, których droga zakażenia jest znana, ponad 80 % przypadków związanych było z przyjmowaniem środków psychoaktywnych. [1]. w ostatnich latach liczba nowych zakażeń HIV wśród przyjmujących narkotyki uległa zmniejszeniu – częściowo dzięki prowadzonym w Polsce skutecznym programom wymiany strzykawek i innym programom redukcji szkód. Jednakże w tej grupie, wśród osób od wielu lat żyjących z HIV, wzrosła liczba zachorowań wiążących się z AIDS. Jeśli Polska chce zapewniać powszechny dostęp do leczenia antyretrowirusowego, należy zrobić wszystko, aby osoby przyjmujące narkotyki otrzymywały najlepsze i najwłaściwsze leczenie antyretrowirusowe.

Postulat ten jest już realizowany. We wczesnych latach Polska była liderem wśród krajów Europy Środkowej i Wschodniej we wdrażaniu leczenia antyretrowirusowego i programów redukcji szkód. Wiele z tych programów stworzyło świetną, kompletną ofertę świadczeń dla osób przyjmujących środki psychoaktywne. Mimo to, wciąż dostępność wysokich jakościowo usług jest różna w zależności od regionu, a na terenach wiejskich często nie ma ich wcale. Terapia metadonowa, wszechstronnie zbadana i bardzo efektywna metoda leczenia uzależnienia od opiatów, jest niezmiernie istotnym narzędziem wsparcia dla osób przyjmujących narkotyki , przyjmujących leki antyretrowirusowe. Niemniej w Polsce, pomimo wielu już lat obecności tej formy leczenia, tylko około 1 000 pacjentów ma do niej dostęp.

Dobre praktyki prozdrowotne przegrywają z powszechnie utrzymującą się, dyskryminującą osoby zażywające narkotyki postawą lekarzy i innego personelu medycznego.

Czytaj całość

REPORT OF THE GLOBAL COMMISSION ON DRUG POLICY – wersja angielska

The War on Drugs and HIV/AIDS How the Criminalization of Drug Use Fuels the Global Pandemic

The global war on drugs is driving the HIV/AIDS pandemic among people who use drugs and their sexual partners. Throughout the world, research has consistently shown that repressive drug law enforcement practices force drug users away from public health services and into hidden environments where HIV risk becomes markedly elevated. Mass incarceration of non-violent drug offenders also plays a major role in increasing HIV risk. This is a critical public health issue in many countries, including the United States, where as many as 25 percent of Americans infected with HIV may pass through correctional facilities annually, and where disproportionate incarceration rates are among the key reasons for markedly higher HIV rates among African Americans.

Czytaj całość

Zapraszamy na stronę Społecznego Komitetu ds AIDS, na której znajdą Państwo wiele informacji, dokumentów i raportów dotyczących HIV / AIDS – http://www.skaids.org/pl/do-pobrania

Zapraszamy również na stronę z publikacjami Krajowego Centrum ds AIDS – http://www.aids.gov.pl/?page=publikacje&act=a

Załączniki:

Skip to content