ul. Marszałkowska 85   /    00-683 Warszawa  |   Tel: +48 22 400 50 43; 517 933 301

INTERWENCJA JUMP 93 W SPRAWIE PROGRAMU SUBSTYTUCYJNEGO NA UL. WOLSKIEJ W WARSZAWIE

Stowarzyszenie JUMP 93 podjęło działania w kierunku wyjaśnienia i rozwiązania problemów dotyczących programu substytucyjnego przy ul. Wolskiej w Warszawie.

W załączeniu znajdziecie Państwo pismo stowarzyszenia JUMP 93 adresowane do p. Agnieszki Gonczaryk, Dyrektorki Departamentu Zdrowia i Polityki Społecznej, Urządu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego.

Fragment listu:

…Szanowna Pani Dyrektor,

W imieniu Stowarzyszenia Jump 93, działając w porozumieniu z przedstawicielami organizacji pozarządowych, członkami warszawskiej Komisji Dialogu Społecznego ds. Przeciwdziałania Narkomanii i HIV/AIDS, zwracam się z prośbą o interwencję w sprawie działań dyrekcji Wojewódzkiego Szpitala Zakaźnego, zmierzających do zamknięcia działalności programu substytucyjnego dla osób uzależnionych od opiatów i zakażonych HIV, przy ul. Wolskiej 37, w Warszawie.  Prosimy w szczególności, o doprowadzenie do spotkania mającego na celu omówienie problemów Szpitala Zakaźnego, poszukanie sposobów ich rozwiązania, wreszcie w efekcie końcowym zmianę decyzji o zamknięciu programu lub wskazanie takiego rozwiązania, które zapewnieni pacjentom realną kontynuację leczenia na dotychczasowych zasadach…. Całość listu dostępna w załączeniu.

Wcześniejsze pismo, którego adresatem była p. Ewy Gawor, Dyrektorka Biura Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego UM St. Warszawy. Pismo zostało złożone podczas spotkania z p. Dyrektor, która zadeklarowała pomoc.

…”W ubiegłym roku, niedostateczne wsparcie dla zapewnienia bezpieczeństwa działań pomocowych skierowanych do osób uzależnionych od narkotyków, doprowadziło do zamknięcia prowadzonego przez Fundację Redukcji Szkód programu w dzielnicy Wola.
Najnowszym tego rodzaju przypadkiem, są działania dyrekcji Wojewódzkiego Szpitala Zakaźnego przy ulicy Wolskiej 37 zmierzające do zamknięcia działalności tamtejszego programu substytucyjnego.”… Całość pisma dostępna w załacznikach.

Oto fragment odpowiedzi jaką otrzymaliśmy od Pani Ewy Gawor, Dyrektorki Biura Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego UM St. Warszawy:

…Uprzejmie informuję, że w przypadku podjęcia decyzji o zorganizowaniu przez Państwa Biura spotkania, dotyczącego rozwiązania problemów opisanych w przedmiotowym piśmie, deklaruję w nim merytoryczny udział przedstawiciela Biura Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego… Całość pisma dostępna w załacznikach.

Komendant Rejonowy Policji (Wola) również deklaruje współpracę ze Szpitalem celem opanowania sytuacji.

Odpowiedź Komendanta Stołecznego Policji:

Skip to content