ul. Marszałkowska 85   /    00-683 Warszawa  |   Tel: +48 22 400 50 43; 517 933 301

JUMP 93 NA WOJEWÓDZKIEJ KONFERENCJI NT. STRATEGII ROZWIĄZYWANIA PROBLEMU UZALEŻNIEŃ

W dniach 20-21 września, w Warszawie podczas Wojewódzkiej Konferencji nt. Strategii Rozwiązywania Problemu Uzależnień, Jacek Charmast, Prezes Stowarzyszenia Jump 93, opowiadał o Miejskich programach przeciwdziałania narkomanii – barierach i wyzwaniach w obliczu współczesnego obrazu zjawiska narkomanii na przykładzie analizy zjawiska w Warszawie. Natomiast Marta Gaszyńska, wiceprezes Stowarzyszenia Jump 93, omówiła na podstawie swojej historii, potrzeby i wyzwania Leczenia substytucyjnego

Cykl Wojewódzkich Konferencji organizowany jest przez Polska Sieć Polityki Narkotykowej w ramach dofinansowania z Krajowe Biuro Do Spraw Przeciwdziałania Narkomanii KBPN. Współorganizatorem Warszawskiej Konferencji było Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej.

Skip to content