ul. Marszałkowska 85   /    00-683 Warszawa  |   Tel: +48 22 400 50 43; 517 933 301

Mieszkanie readaptacyjne

W ramach programu reintegracji społecznej dla osób używających narkotyków, finansowanego w ramach programu Aktywni Obywatele – Fundusz Krajowy finansowanego przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię w ramach Funduszy EOG udostępniliśmy grupie sześciu już osób miejsca w prowadzonym przez nasze stowarzyszenie, mieszkaniu readaptacyjnym.

Mieszkanie to, jest dla tych z naszych podopiecznych, którzy z uwagi na oczekiwanie już na własne mieszkanie. Dzięki temu, nabywają niezbędnych doświadczeń, potrzebnych do samodzielnego życia. Każda osoba przebywająca w mieszkaniu readaptacyjnym, musi spełniać określone kryteria, utrzymywać abstynencję od substancji psychoaktywnych z wyłączeniem metadonu, podpisać i przestrzegać kontraktu oraz podjąć/aktywnie poszukiwać pracę. Mieszkanie monitorowane jest przez pracownika stowarzyszenia – koordynatora, a mieszkańcy objęci są opieką socjalną, prawną i terapeutyczną przez realizatorów program. Mieszkańcy mieszkania readaptacyjnego nie ponoszą kosztów wynajmu mieszkania, natomiast ponoszą koszty związane z opłatami za wszelkie media.

Skip to content