ul. Marszałkowska 85   /    00-683 Warszawa  |   Tel: +48 22 400 50 43; 517 933 301

Najczęściej zadawane pytania prawnikom

Osobom zainteresowanym problematyką prawa narkotykowego rekomendujemy stronę internetową Krajowego Biura ds. Przeciwdziałania Narkomanii, gdzie znajdą wiele przydatnych informacji.

1. Przepisy prawa

2. Najczęściej zadawane pytania – prawnik

3. Artykuły o prawie

4. Prawa Pacjenta

5. Wzór wniosku o umorzenie postępowania – do pobrania

6. Wzór wniosku o zawieszenie postępowania – do pobrania

7. Wzór wniosku o przymusowe leczenie z powodu alkoholizmu – do pobrania

Skip to content