ul. Marszałkowska 85   /    00-683 Warszawa  |   Tel: +48 22 400 50 43; 517 933 301

NOWY ARTYKUŁ W SERWISIE INFORMACYYJNYM NARKOMANIA

Zapraszamy Państwa, do lektury Serwisu Informacyjnego Uzależnienia i naszego artykułu „Nakłady NFZ na leczenie osób uzależnionych od substancji psychoaktywnych innych niż alkohol. Programy leczenia substytucyjnego”. Autor Jacek Charmast.

Link do pierwszej części artykułu: https://siu.praesterno.pl/artykul/658

https://siu.praesterno.pl/artykul/658

Artykuł ten, jest drugą częścią opracowania poświęconego nakładom NFZ na lecznictwo narkotykowe. Pierwsza część opublikowana została w przedostatnim numerze Serwisu: w dużej części poświęcona jest problematyce readaptacji społecznej.

Link do drugiej części artykułu: https://siu.praesterno.pl/artykul/670

https://siu.praesterno.pl/artykul/670
Skip to content