ul. Marszałkowska 85   /    00-683 Warszawa  |   Tel: +48 22 400 50 43; 517 933 301

Poradnia prawna

UWAGA, W związku z zaistniałą sytuacją związaną z epidemią COVID-19 (Koronawirus) porady prawne odbywają się jedynie drogą elektroniczną:

rzecznik@politykanarkotykowa.com oraz rzecznik1@politykanarkotykowa.com 

Oferujemy bezpłatne porady prawne oraz prowadzenie spraw w zakresie sporządzania pism procesowych dla osób używających substancji psychoaktywnych, czyje prawa zostały naruszone. Pomagamy w sporządzeniu pism urzędowych, odwołań, staraniach o zawieszenie lub umorzenie postępowań, regulacji spraw mieszkaniowych, alimentacyjnych, zadłużeń i innych. Można u nas uzyskać informacje o przysługujących klientowi prawach.

Koordynator Poradni Prawnej: Jacek Charmast – specjalista redukcji szkód związanych z używaniem narkotyków, koordynator i pomysłodawca programu Biura Rzecznika Praw Osób Uzależnionych, założyciel dwóch punktów drop-in center oraz schronisk dla osób bezdomnych leczonych substytucyjnie w Krakowie i Warszawie, posiada certyfikat edukatora w zakresie redukcji szkód OSI.

Prawnicy Stowarzyszenia JUMP 93:

Paula Celińska Chomiuk – Prawniczka, absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Należała do Kliniki Prawa – Studenckiego Ośrodka Pomocy Prawnej – Sekcji Redukcji Szkód, pisała pracę magisterską dot. prawa narkotykowego u prof. Moniki Płatek. Od 2016 roku, w ramach projektów współpracuje ze Stowarzyszeniem JUMP 93 udzielając porad prawnych dla osób mających problemy związane z używaniem substancji psychoaktywnych i uzależnieniem, przyjmując w Biurze Rzecznika Praw Osób Uzależnionych. 

Poradnia Prawna mieści się przy ul. Marszałkowskiej 85 w Warszawie.

Obowiązują zapisy telefoniczne w godz 11:00-16:00: tel. 572 051 222 lub 22 400 50 43.

Sprawy spoza Warszawy prosimy kierować na adres: rzecznik@politykanarkowykowa.com lub rzecznik1@politykanarkotykowa.com

Będziemy wdzięczni za komentarze – prosimy o maila na adres: jump93@politykanarkotykowa.com 

Działania poradni prawnej współfinansowane są z środków:

Krajowego Centrum Przeciwdziałania Uzależnieniom

Urzędu Miasta Stołecznego Warszawy

Mazowieckiego Centrum Polityki Społecznej

Skip to content