ul. Marszałkowska 85   /    00-683 Warszawa  |   Tel: +48 22 400 50 43; 517 933 301

Regulamin Wpłat

Działające od 2008 roku Stowarzyszenie JUMP 93 prowadzi kilka różnych programów skierowanych do osób uzależnionych w trudnej sytuacji życiowej oraz osób zagrożonych uzależnieniem. W ramach dalszej działalności i rozwoju naszych działań w kierunku pomocy osobom uzależnionym, potrzebujemy Waszego wsparcia.

Możesz wesprzeć nasze Stowarzyszenie, korzystając z poniższego modułu albo wpłacając dowolną kwotę na konto Stowarzyszenia z tytułem „darowizna na cele statutowe”. Stowarzyszenie działa w sferze zadań publicznych określonych w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

  • osoba fizyczna do kwoty równej 6% dochodu przed opodatkowaniem (art. 26 ust. 1 pkt 9 ustawy o podatku od osób fizycznych)
  • osoba prawna do kwoty równej 10% dochodu przed opodatkowaniem (art. 18 ust. 1 pkt. 1 i 7 ustawy o podatku od osób prawnych)

Wspierając naszą działalność, dokładasz swoją cegiełkę do budowania świadomej i racjonalniej polityki narkotykowej.

Nr KONTA: 96 1090 1056 0000 0001 4891 9410

W przypadku wystąpienia konieczności zwrotu środków za transakcję dokonaną przez klienta kartą płatniczą sprzedający dokonana zwrotu na rachunek bankowy przypisany do karty płatniczej Zamawiającego.

Informacja dot. danych osobowych Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Stowarzyszenie JUMP 93 (ul. Wodniaków 19D, 03-992 Warszawa) w celu otrzymania podziękowań i informacji o możliwości dalszego wsparcia działalności Stowarzyszenia. Zgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO) informujemy, iż administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Stowarzyszenie JUMP 93 z siedzibą w Warszawie, ul. Wodniaków 19D. Kontakt z administratorem możliwy jest pod nr tel. +48 797 653 974 lub email: jump93@politykanarkotykowa.com
Dane osobowe będą przetwarzane w celach realizacji przelewu, w tym odpowiedniego zaksięgowania wpłat na koncie Stowarzyszenia a także w celach kontaktowych oraz statystycznych administratora danych. Przysługuje Pani/Panu prawo do wycofania zgody w każdym momencie. Wycofanie zgody nie ma skutku dla przetwarzania wykonanego przed cofnięciem zgody. W razie takiej konieczności dane mogą być udostępnione podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania. Przysługuje również Pani/Panu prawo do wniesienia sprzeciwu oraz prawo do przenoszenia danych. Może Pani/Pan wnieść skargę do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Skip to content