ul. Marszałkowska 85   /    00-683 Warszawa  |   Tel: +48 22 400 50 43; 517 933 301

Streetworking

Wychodzimy do naszych klientów: odwiedzamy warszawskie programy leczenia substytucyjnego, miejsca spotkań użytkowników narkotyków, wychodzimy na spotkania z użytkownikami narkotyków przebywających na terenie AŚ Służewiec (na mocy porozumienia z dyrektorem AŚ podpisane w 2014 roku). Nie tylko roznosimy wizytówki, ulotki informacyjne i wydawnictwa (MNB), lecz również pomagamy załatwiać różne sprawy, związane z poprawą sytuacji socjalnej, zdrowotnej i prawnej naszych klientów.

Koordynator streetworkingu: Jacek Charmast – specjalista redukcji szkód związanych z używaniem narkotyków, koordynator i pomysłodawca programu Biura Rzecznika Praw Osób Uzależnionych, założyciel dwóch punktów drop-in center oraz schroniska dla osób bezdomnych leczonych substytucyjnie w Krakowie i Warszawie, posiada certyfikat edukatora w zakresie redukcji szkód OSI.

Zaproszenie streetworkerów: tel. 22 400 50 43 lub 517 933 301

Działania streetworkerskie współfinansowane są z środków:

Krajowego Biuro ds Przeciwdziałania Narkomanii

Urzędu Miasta St Warszawy

Mazowieckiego Centrum Polityki Społecznej

Skip to content