JUMP 93 - Stowarzyszenie pacjentów programów substytucyjnych - v100ns.sam3.pl

top news port mstr galp
Zarząd
17-08-2015 Marta Gaszyńska
Pdf
Drukuj
Powrót

Jacek Charmast, prezes, od 20 lat pracuje z osobami uzależnionymi. Zajmuje się działaniami z zakresu redukcji szkód. W roku 2002 z jego inicjatywy powołano Centrum Redukcji Szkód w Warszawie, w 2006 schronisko dla osób leczonych metadonem i punkt dziennego pobytu. W latach 2003-2004 był sekretarzem Zarządu Stowarzyszenia Monar. Dzisiaj, przewodniczy Stowarzyszeniu JUMP 93, zrzeszającego pacjentów substytucyjnych. Członek założyciel Polskiej Sieci Polityki Narkotykowej Pomysłodawca i administrator Biura Rzecznika Praw Osób Uzależnionych, autor części leczniczych w dwóch Raportach Rzecznika.

Członek zespołu ekspertów złożonego z przedstawicieli KBPN i organizacji świadczących pomoc, którego zadaniem jest opracowanie założeń projektu naprawczego dla systemu lecznictwa uzależnień od narkotyków w Polsce.

, Tel: 517 933 301

____________________________________________________________________________________

Marta Gaszyńska, wice prezes - środowisko pacjentów i użytkowników, w wieku 13 lat uzależniła się od polskiej heroiny (kompotu). Przez 16 lat toczyła walkę ze swoją chorobą. Od 1999 do 2010 przyjmowała metadon, o którym mówi „uratował mi życie i rodzinę – dzięki niemu odzyskałam dzieci”.

W 2007 roku, razem z kilkoma innymi pacjentami substytucyjnymi, założyła Stowarzyszenie JUMP’93, działające na rzecz pacjentów przyjmujących leki substytucyjne, którego do dziś jest wiceprezesem.

Rok później, została sekretarzem powoływanej do życia Polskiej Sieci Polityki Narkotykowej, skupiającej specjalistów wielu dziedzin związanych z redukcją Szkód oraz leczeniem narkomanii. W latach 2010-2011 Przewodnicząca Polskiej Sieci Polityki Narkotykowej oraz jedna z jej czołowych działaczek, jedna z ekspertek delegowanych przez Polską Sieć Polityki Narkotykowej na Komisje Sejmowe dotyczące prac nad nowelizacja Ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii.

Obecnie administrator biura Stowarzyszenia JUMP’93, Biura Rzecznika Praw Osób Uzależnionych oraz sekretarz Polskiej Sieci Polityki Narkotykowej. Od 2011 roku prowadzi klub pacjenta substytucyjnego „Klub na Wspólnej”.

, Tel: 797 653 974


Mgr. Aleksandra Łukasiewicz - sekretarz Zarządu – specjalista terapii uzależnień, wieloletnie doświadczenie w pracy schroniskowej i ulicznej z osobami bezdomnymi, w trakcie czteroletniego szklenia w zakresie psychoterapii certyfikowanego przez PTP, uprawnienia: program Candis, coaching, doradztwo zawodowe, dialog motywujący, redukcja szkód, kurator społeczny, biegła Sądu Okręgowego; kierownik Poradni Terapii Uzależnień przy Stowarzyszeniu JUMP 93. Link do profilu na Znany Lekarz

Od 15 lat pomagam osobom uzależnionym od substancji psychoaktywnych. Ukończyłam całościowe, specjalistyczne szkolenie w dziedzinie uzależnienia od narkotyków i w 2006 roku uzyskałam Certyfikat Ministra Zdrowia w zakresie specjalisty terapii uzależnień. W 2013 roku ukończyłam szkolenie w zakresie wykorzystania dialogu motywującego w pracy terapeutycznej.


Daniel KamienieckiDaniel Kamienieckiskarbnik - terapeuta zajęciowy, streetworker.

Absolwent Wydziału Terapii Zajęciowej Medycznego Studium Zawodowego w Działdowie. W 2004 roku uzyskał tytuł zawodowy terapeuty zajęciowego – praca dyplomowa „Oddziaływania terapeutyczne wobec osób chorych na schizofrenię paranoidalną”. Doświadczenie zawodowe zdobywał w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Działdowie na oddziałach: psychiatrycznym, neurologicznym i udarowym, rehabilitacyjnym i dziecięcym, w Domu Pomocy Społecznej dla osób z przewlekłymi zaburzeniami psychicznymi w Uzdowie oraz w placówkach Towarzystwa Przyjaciół Dzieci Oddziału Powiatowego w Działdowie – Warsztaty Terapii Zajęciowej i Środowiskowe Ognisko Wychowawcze. Wolontariat na oddziale paliatywnym SPZOZ w Działdowie.

Ukończył kilkumiesięczne szkolenie z zakresu redukcji szkód wraz z praktyką zawodową w programie pracy ulicznej zdobywając Certyfikat Streetworkera Polskiej Sieci Polityki Narkotykowej. Ukończył szkolenie „Edukator Profilaktyki Uzależnień I stopnia” (100 godzin) realizowane przez Fundacja Konstruktywnego Rozwoju. Posiada ponad 5-letnie doświadczenie w pracy w środowisku użytkowników narkotyków.


Konrad Bilski - członek zarządu - self-adwokat, lider środowiskowy

Pdf
Drukuj
Powrót