JUMP 93 - Stowarzyszenie pacjentów programów substytucyjnych - v100ns.sam3.pl

top news port mstr galp
Zespół
17-08-2015 Marta Gaszyńska
Pdf
Drukuj
Powrót

Jacek Charmast – prezes Stowarzyszenia Jump 93, koordynator programu Biura Rzecznika Praw Osób Uzależnionych, którego jest pomysłodawcą i założycielem. Od dwudziestu lat pracuje z osobami uzależnionymi, głównie w programach redukcji szkód, współpracuje z magazynem MNB, jest członkiem Komitetu Sterującego Polskiej Sieci Polityki Narkotykowej, w latach 2002-2009 kierował Centrum Redukcji Szkód MONAR, w Warszawie. Obecne jest członkiem zespołu doradczego do spraw leczenia, rehabilitacji, redukcji szkód i readaptacji społecznej przy Krajowym Biurze ds. Przeciwdziałania Narkomanii. Jest autorem wielu publikacji o tematyce narkotykowej.


Mgr. Aleksandra Łukasiewicz – specjalista terapii uzależnień, wieloletnie doświadczenie w pracy schroniskowej i ulicznej z osobami bezdomnymi, w trakcie czteroletniego szklenia w zakresie psychoterapii certyfikowanego przez PTP, uprawnienia: program Candis, coaching, doradztwo zawodowe, dialog motywujący, redukcja szkód, kurator społeczny, biegła Sądu Okręgowego; kierownik Poradni Terapii Uzależnień przy Stowarzyszeniu JUMP 93. Link do profilu na Znany Lekarz

Marta Gaszynska – wice prezes, współpomysłodawca i współzałożyciel NZOZ i Poradni Terapii Uzależnień „Warszawski Standard Pomocy” działającej przy Stowarzyszeniu JUMP’93, koordynator projektów finansowanych przez KBPN oraz M. St. Warszawa, partner i twarz polskiej edycji kampanii „Moje leczenia, mój wybór”, członek komitetu założycielskiego Stowarzyszenia "Mar" (Stowarzyszenie Substytucyjnego Leczenia Uzależnień - stowarzyszenie kierowników programów sybstytucyjnych i terapeutów uzależnień), administrator i koordynator Klubu Pacjenta – Klub na Wspólnej, lider środowiskowy, administrator biura projektów Polskiej Sieci Polityki Narkotykowej;, organizator i panelista w pierwszej polskiej konferencji prasowej Pacjentów substytucyjnych "DLACZEGO W POLSCE JEST potrzebny Rzecznik Praw Osób Uzależnionych?"; współpomysłodawca Programu Biura „Rzecznika Praw Osób Uzależnionych”; Członek Komisji Dialogu Społecznego w Urzędzie Miasta Stołecznego Warszawy ds zapobiegania narkomanii i HIV; ekspert/panelista na szkoleniach dla Więziennych Służb Medycznych; członek założyciel pierwszego w Polsce stowarzyszenia pacjentów metadonowych „Wspólna Droga” im. Zbyszka Thielego działającego przy pierwszym programie metadonowym w IPiN.

 

Paula Celińska Chomiuk - Prawniczka, absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Należała do Kliniki Prawa – Studenckiego Ośrodka Pomocy Prawnej – Sekcji Redukcji Szkód, pisała pracę magisterską dot. prawa narkotykowego u prof. Moniki Płatek. Od 2016 roku, w ramach projektów współpracuje ze Stowarzyszeniem JUMP 93 udzielając porad prawnych dla osób mających problemy związane z używaniem substancji psychoaktywnych i uzależnieniem, przyjmując w Biurze Rzecznika Praw Osób Uzależnionych. Od 2012 roku związana z Polską Siecią Polityki Narkotykowej, gdzie pracuje jako koordynatorka programów profilaktycznych skierowanych do młodych osób używających narkotyków (Fred Goes NET). Prowadzi program redukcji szkód: Centrum Wolontariatu na rzecz Osób Uzależnionych, wraz z wolontariuszami udziela porad prawnych w dwóch największych aresztach śledczych w Warszawie oraz koordynuje dyżury streetworkerskie skierowane do grup najbardziej marginalizowanych.

Daniel Kamieniecki - skarbnik - terapeuta zajęciowy, streetworker.

Absolwent Wydziału Terapii Zajęciowej Medycznego Studium Zawodowego w Działdowie. W 2004 roku uzyskał tytuł zawodowy terapeuty zajęciowego – praca dyplomowa „Oddziaływania terapeutyczne wobec osób chorych na schizofrenię paranoidalną”. Doświadczenie zawodowe zdobywał w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Działdowie na oddziałach: psychiatrycznym, neurologicznym i udarowym, rehabilitacyjnym i dziecięcym, w Domu Pomocy Społecznej dla osób z przewlekłymi zaburzeniami psychicznymi w Uzdowie oraz w placówkach Towarzystwa Przyjaciół Dzieci Oddziału Powiatowego w Działdowie – Warsztaty Terapii Zajęciowej i Środowiskowe Ognisko Wychowawcze. Wolontariat na oddziale paliatywnym SPZOZ w Działdowie.

Ukończył kilkumiesięczne szkolenie z zakresu redukcji szkód wraz z praktyką zawodową w programie pracy ulicznej zdobywając Certyfikat Streetworkera Polskiej Sieci Polityki Narkotykowej. Ukończył szkolenie „Edukator Profilaktyki Uzależnień I stopnia” (100 godzin) realizowane przez Fundacja Konstruktywnego Rozwoju. Posiada ponad 5-letnie doświadczenie w pracy w środowisku użytkowników narkotyków.

Telefon do streetworkera 517 088 577

W ramach współpracy z Fundacją Polska Sieć Polityki Narkotykowej:

Agnieszka Sieniawska - absolwentka prawa Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Od 2009 r. prowadziła działania prawne w ramach programu Rzecznika Praw Osób Uzależnionych związane zarówno z pomocą prawną, jak i działalnością zamierzającą do zmiany prawa narkotykowego; autorka dwóch raportów opisujących sytuacje prawną użytkowników narkotyków w Polsce. Brała udział w pracach nad zmianą prawa narkotykowego, którego nowelizacja weszła w życie z grudniu 2011 r. Od 2008 r. koordynatorka programu European Drug Policy Inititive prowadzonego w ramach działalności węgierskiej organizacji Hungarian Civil Liberties Union. Odpowiedzialna za działania merytoryczne Polskiej Sieci Polityki Narkotykowej

Aleksandra Korcz-Byczek – absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Ze stowarzyszeniem Jump 93 związana od 2010 roku. W programie Rzecznika Praw Osób Uzależnionych udzielała porad prawnych, sporządzała pisma procesowe oraz monitorowała przestrzeganie prawa wobec osób uzależnionych. Współpracowała przy tworzeniu opracowań prawnych i prowadzeniu warsztatów, brała również udział w działaniach profilaktycznych kierowanych do osób młodych zagrożonych problemem narkomanii.

Pdf
Drukuj
Powrót