JUMP 93 - Stowarzyszenie pacjentów programów substytucyjnych - v100ns.sam3.pl

top news port mstr galp
Sprawozdania i projekty
17-08-2015 Marta Gaszyńska
Pdf
Drukuj
Powrót

Projekty Stowarzyszenia JUMP 93

 • Program reintegracji społecznej osób uzależnionych, wykluczonych społecznie - Projekt realizowany z dotacji programu Aktywni Obywatele – Fundusz Krajowy finansowanego przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię w ramach Funduszy EOG (od grudnia 2020 do czerwca 2022)
 • Hostel interwencyjny Stowarzyszenia Jump 93 - program opieki noclegowej - projekt finansowany ze środków Krajowego Biura ds. Przeciwdziałania Narkomanii (od 2016, 2017)
 • Centrum Interwencji Kryzysowej JUMP dla osób wykluczonych z powodu uzależnienia - Projekt realizowany w ramach programu Obywatele dla Demokracji, finansowanego z Funduszy EOG (2015-2016)
 • Warszawski standard pomocy: Pomoc osobom bezdomnym i uzależnionym od narkotyków przebywającym w Warszawie - projekt współfinansowany ze środków Wojewody Mazowieckiego (2015)
 • Warszawski Standard Pomocy - Zintegrowane działania redukcji szkód - projekt finansowany ze środków Krajowego Biura ds. Przeciwdziałania Narkomanii / Ministerstwa Zdrowia /Urzędu Miasta St. Warszawa (2018, 2019, 2020, 2021, 2022) i w roku 2020 Mazawieckiego Centrum Polityki Społecznej.
 • Program Candis – projekt finansowany ze środków Urzędu Dzielnicy m.st. Warszawa (2013), oraz Krajowego Biura ds. Przeciwdziałania Narkomanii (2014, 2015, 2016, 2019, 2020) Krajowego Biura ds. Przeciwdziałania Narkomanii / Ministerstwa Zdrowia (2017, 2018, 2021, 2022)
 • METODA: program aktywizacji społeczno-zawodowej i wsparcia dla uczestników programów substytucyjnych – projekt finansowany ze środków Krajowego Biura ds. Przeciwdziałania Narkomanii (od 2015, 2016, 2017)
 • Pogotowie informacyjno-prawne. Młodzi dla młodych – projekt finansowany ze środków Krajowego Biura ds. Przeciwdziałania Narkomanii (2013, 2015)
 • MAGAZYN MNB – projekt finansowany ze środków Krajowego Biura ds. Przeciwdziałania Narkomanii (2012, 2013, 2014, 2015)
 • Poradnia prawna Programu Rzecznika Praw Osób Uzależnionych – projekt finansowany ze środków Krajowego Biura ds. Przeciwdziałania Narkomanii (2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020)
 • Metoda: Program wsparcia uczestników programu substytucyjnego - projekt współfinansowany przez Krajowe Biuro ds. Przeciwdziałania Narkomanii (2015)
 • Program postrehabilitacyjny adresowany do osób po ukończonym procesie leczenia – projekt współfinansowany przez Krajowe Biuro ds. Przeciwdziałania Narkomanii (2014)
 • Publikacja o charakterze informacyjno-edukacyjnym - projekt współfinansowany przez Krajowe Biuro ds. Przeciwdziałania Narkomanii (2014, 2015)
 • Program pomocy postpenitencjarnej dla osób opuszczających zakłady karne: Warszawski Standard Pomocy – projekt finansowany przez Ministerstwo Sprawiedliwości (2014)
 • Klub pacjenta substytucyjnego – projekt finansowany ze środków Urzędu m.st. Warszawa (2011, 2013), Krajowego Biura ds. Przeciwdziałania Narkomanii (2012)
 • Kompleksowe pogotowie ds. uzależnień- edukacja, terapia, poradnictwo prawne – projekt finansowany ze środków Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy (2013)
 • Program Rzecznika Praw Osób Uzależnionych od Narkotyków, porady prawne – projekt współfinansowany przez Krajowe Biuro ds. Przeciwdziałania Narkomanii (2011, 2012, 2013)
 • Aktywne Kobiety - projekt współfinansowany przez Krajowe Biuro ds. Przeciwdziałania Narkomanii (2012, 2013)
 • Klub „Na Wspólnej” – projekt współfinansowany przez Krajowe Biuro ds. Przeciwdziałania Narkomanii (2013)
 • Kampania "Moje Leczenie Mój Wybór" – projekt współfinansowany przez PMC Pharmaceuticals (2012, 2013).
 • Działania na rzecz racjonalizacji systemu leczenia osób uzależnionych od narkotyków  – projekt współfinansowany przez Fundację im. Stefana Batorego (2012, 2013)
 • Projekt GRA „Zażyj dawkę swoich praw” – projekt współfinansowany przez Krajowe Biuro ds. Przeciwdziałania Narkomanii (2012)
 • Adwokacja na rzecz poprawy dostępu do leczenia substytucyjnego i humanizacji prawa antynarkotykowego w Polsce – projekt finansowany przez GDPp (2012)
 • Wsparcie rozwoju i administracji Stowarzyszenia – projekt finansowany przez Global Drug Policy Program i International Harm Reduction Development Program (2009)
 • Program Rzecznika Praw Osób Uzależnionych – projekt finansowany przez GDPp i IHRD (2009-2010)
 • Integracja środowiska osób leczonych w programach substytucyjne i nabór nowych, aktywnych członków JUMP’93 – projekt finansowany przez GDPp i IHRD (2010-2011)
Pdf
Drukuj
Powrót