JUMP 93 - Stowarzyszenie pacjentów programów substytucyjnych - v100ns.sam3.pl

top news port mstr galp
Poradnia Prawna
20-08-2015 Marta Gaszyńska
Pdf
Drukuj
Powrót

UWAGA, W związku z zaistniałą sytuacją związaną z epidemią COVID-19 (Koronawirus) porady prawne odbywają się jedynie drogą elektroniczną:

oraz  

Oferujemy bezpłatne porady prawne oraz prowadzenie spraw w zakresie sporządzania pism procesowych dla osób używających substancji psychoaktywnych, czyje prawa zostały naruszone. Pomagamy w sporządzeniu pism urzędowych, odwołań, staraniach o zawieszenie lub umorzenie postępowań, regulacji spraw mieszkaniowych, alimentacyjnych, zadłużeń i innych. Można u nas uzyskać informacje o przysługujących klientowi prawach.

Koordynator Poradni Prawnej: Jacek Charmast – specjalista redukcji szkód związanych z używaniem narkotyków, koordynator i pomysłodawca programu Biura Rzecznika Praw Osób Uzależnionych, założyciel dwóch punktów drop-in center oraz schronisk dla osób bezdomnych leczonych substytucyjnie w Krakowie i Warszawie, posiada certyfikat edukatora w zakresie redukcji szkód OSI.

Prawnicy Stowarzyszenia JUMP 93:

Paula Celińska Chomiuk - Prawniczka, absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Należała do Kliniki Prawa – Studenckiego Ośrodka Pomocy Prawnej – Sekcji Redukcji Szkód, pisała pracę magisterską dot. prawa narkotykowego u prof. Moniki Płatek. Od 2016 roku, w ramach projektów współpracuje ze Stowarzyszeniem JUMP 93 udzielając porad prawnych dla osób mających problemy związane z używaniem substancji psychoaktywnych i uzależnieniem, przyjmując w Biurze Rzecznika Praw Osób Uzależnionych. 

Prawnicy współpracujący z ramioenia Fundacji Polskiej Sieci Polityki Narkotykowej:

Agnieszka Sieniawska - absolwentka prawa Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Od 2009 r. prowadziła działania prawne w ramach programu Rzecznika Praw Osób Uzależnionych związane zarówno z pomocą prawną, jak i działalnością zamierzającą do zmiany prawa narkotykowego; autorka dwóch raportów opisujących sytuacje prawną użytkowników narkotyków w Polsce. Przewodnicząca Polskiej Sieci Polityki Narkotkowej.

Aleksandra Korcz-Byczek - absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Ze stowarzyszeniem Jump 93 związana od 2010 roku. W programie Rzecznika Praw Osób Uzależnionych udzielała porad prawnych, sporządzała pisma procesowe oraz monitorowała przestrzeganie prawa wobec osób uzależnionych. Współpracowała przy tworzeniu opracowań prawnych i prowadzeniu warsztatów, brała również udział w działaniach profilaktycznych kierowanych do osób młodych zagrożonych problemem narkomanii.

Poradnia Prawna mieści się przy ul. Marszałkowskiej 85 w Warszawie.

Obowiązują zapisy telefoniczne w godz 11:00-16:00: tel. 572 051 222 lub 22 400 50 43.

Sprawy spoza Warszawy prosimy kierować na adres: lub rzecznik1@politykanarkotykowa.com

Będziemy wdzięczni za komentarze - prosimy o maila na adres:  

Działania poradni prawnej współfinansowane są z środków:

Krajowego Biuro ds Przeciwdziałania Narkomanii

Urzędu Miasta St Warszawy

Mazowieckiego Centrum Polityki Społecznej

Pdf
Drukuj
Powrót