JUMP 93 - Stowarzyszenie pacjentów programów substytucyjnych - v100ns.sam3.pl

top news port mstr galp
Wesprzyj nasze działania
12-12-2015 Marta Gaszyńska
Pdf
Drukuj
Powrót

Wpłaty na konto bankowe:

Bank BZWBK
88 1500 1126 1211 2011 2450 0000
Stowarzyszenie JUMP 93
Z dopiskiem „Darowizna na cele statutowe Stowarzyszenia JUMP 93

DRODZY SYMPATYCY I PRZYJACIELE STOWARZYSZENIA JUMP 93!

Działające od 2008 roku Stowarzyszenie JUMP 93 prowadzi kilka różnych programów skierowanych do osób uzależnionych w trudnej sytuacji życiowej oraz osób zagrożonych uzależnieniem. W ramach dalszej działalności i rozwoju naszych działań w kierunku pomocy osobom uzależnionym, potrzebujemy Waszego wsparcia.

Najważniejsze z naszych działań to:

1) Program CANDIS – chcemy zwiększyć dostępność bezpłatnej terapii dla osób, które jej potrzebują: : koszt półtoragodzinnej sesji to 100 zł.

2) W ramach Rzecznika praw osób uzależnionych od narkotyków, prowadzimy poradnię prawną – chcemy zwiększyć dostępność do bezpłatnych porad prawnych: : koszt jednej konsultacji prawnej 60 zł.

3) Hostel interwencyjny dla osób uzależnionych – chcemy powiększyć ilość dostępnych miejsc: koszt jednego noclegu dla jednej osoby 10 zł.

4) Klubu przy ul. Marszałkowskiej – widzimy konieczność modernizacji stanowisk komputerowych: zbieramy wpłaty po 50 zł - 100 zł  na nowe komputery.

5) Dyżury streetworkerów niosących pomoc osobom pozostającym na ulicy. Możesz pomóc nam w kupieniu materiałów opatrunkowych i sterylnego sprzętu iniekcyjnego, skarpet, rękawiczek, bielizny, środków czystości i leków. Nawet kwota 5 zł będzie pomocna.  

6) inne programy, zgodnie z celami statutowymi Stowarzyszenia JUMP 93.

Jeśli bliskie są Wam nasze działania i chcielibyście je wesprzeć, możecie wpłacić niewielką kwotę na konto bankowe lub na konto PayPal Stowarzyszenia.

Przelew
Bank BZWBK
88 1500 1126 1211 2011 2450 0000
Stowarzyszenie JUMP 93
Z dopiskiem „Darowizna na cele statutowe Stowarzyszenia JUMP 93

PayPal
z dopiskiem „Darowizna na cele statutowe Stowarzyszenia JUMP 93

Uwaga:

Darowiznę na rzecz Stowarzyszenia JUMP 93 można odliczyć od dochodu podlegającego opodatkowaniu. Firma darczyńca (osoba prawna) może odliczyć do 10% dochodu, podlegającego opodatkowaniu, osoby prywatne mogą odliczyć do 6% dochodu.

Jeśli przedmiotem darowizny są pieniądze, wystarczy udokumentowanie takiej darowizny dowodem wpłaty na rachunek bankowy Stowarzyszenia JUMP 93. W przypadku darowania rzeczy lub usług niezbędne jest zachowanie dokumentu potwierdzającego przekazanie tej darowizny oraz faktyczne wydatki z nią związane.

Darczyńca może odliczyć od podatku dochodowego 18% od przekazanej kwoty darowizny.

(zgodnie z ustawą o podatku dochodowym od osób fizycznych z dnia 26.07.1991 , tekst jednolity Dz. U. z 2010 r nr 51, poz 307, oraz z ustawą o podatku dochodowym od prawnych z dnia 15.02.1992, tekst jednolity DZ. U. Z 2011r.nr 74, poz 397).

Zatem, przekazując darowiznę na rzecz Stowarzyszenia JUMP 93, poza czystą satysfakcją wynikającą z udzielenia pomocy innym, przy okazji zmniejszacie swoje zobowiązania podatkowe. Jeśli planujecie przekazać naszej organizacji pieniądze lub rzeczy i chcecie jednocześnie obniżyć podatek za 2015 r., trzeba to zrobić do końca grudnia.

Nasze dane:

Stowarzyszenie JUMP93,

ul. Wodniaków 19D,

03-992 Warszawa,

NIP: 9522061494,

REGON: 141667019

Pdf
Drukuj
Powrót