JUMP 93 - Stowarzyszenie pacjentów programów substytucyjnych - v100ns.sam3.pl

top news port mstr galp
Aktywni Obywatele
15-02-2021 Marta Gaszyńska
Pdf
Drukuj
Powrót
Logo

Zapraszamy do zapoznania się z realizowanymi przez nas projektami w ramach Programów Aktywni Obywatele - Fundusz Regionalny oraz Aktywni Obywatele - Fundusz Krajowy  finansowanych przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię w ramach Funduszy EOG i Funduszy Norweskich.

Programy reintegracji społecznej dla osób używających narkotyków służą integrowaniu byłych i aktualnych użytkowników narkotyków ze społeczeństwem. (European Monitoring Centre for Drugs and Drug Addiction, 2012). Jednak w Polsce reintegrację społeczną uzależnionych ogranicza się do pomocy osobom po leczeniu w stacjonarnych ośrodkach rehabilitacji, utrzymującym abstynencję. Jest ona zatem utożsamiona wyłącznie z post-rehabilitacją, w ramach której oferowane są miejsca w hostelach, mieszkaniach readaptacyjnych, programach wsparcia abstynencji. W przypadku grup aktualnych użytkowników i osób wykluczonych społecznie te programy nie są dostępne, co odbija się na jakości leczenia, np. leczenia substytucyjnego i skutkuje realnym wykluczeniem z pomocy tysięcy osób.

Projekty są odpowiedzią na niedobór programów reintegracyjnych dla osób uzależnionych od narkotyków.

Zapraszamy na podstrony projektów: 

Aktywni Obywatele - Fundusz Regionalny

Aktywni Obywatele - Fundusz Krajowy

Pdf
Drukuj
Powrót
Strony w dziale