ul. Marszałkowska 85   /    00-683 Warszawa  |   Tel: +48 22 400 50 43; 517 933 301

TRÓJMIASTO: METADON NA POMORZU?

W ramach cyklu spotkań o polityce narkotykowej zapraszamy w poniedziałek 25 stycznia o godz. 19.00 do Świetlicy KP w Trójmieście przy ul. Nowe Ogrody 35 w Gdańsku na spotkanie z amerykańskim specjalistą Robertem Newmanem, który od wielu lat zajmuje się terapią osób uzależnionych od narkotyków, w szczególności terapią substytucyjną. Wygłosi on krótkie wprowadzenie prezentujące jego doświadczenia i osiągnięcia w leczeniu substytucyjnym, a także pewne rozwiązania, które mogłyby efektywnie funkcjonować na Pomorzu. W późniejszej dyskusji z profesorem udział wezmą: Magdalena Dąbkowska (Open Society Institute), Wojciech Waldman (Pomorskie Centrum Toksykologii), Sławomir Sowula („Gazeta Wyborcza”), a poprowadzi ją dr Ewa Zarazińska (Pomorski Dom Nadziei)

Skip to content