ul. Marszałkowska 85   /    00-683 Warszawa  |   Tel: +48 22 400 50 43; 517 933 301

Zarząd

Jacek Charmast, prezes – koordynator programów redukcji szkód i readaptacji społecznej, koordynator programu Biura Rzecznika Praw Osób Uzależnionych, członek Komitetu Sterującego Polskiej Sieci Polityki Narkotykowej, członek komitetu założycielskiego Stowarzyszenia „Mar” (Stowarzyszenie Substytucyjnego Leczenia Uzależnień – stowarzyszenie kierowników programów substytucyjnych i terapeutów uzależnień), w latach 1996-2009 pracował w programach redukcji szkód Stowarzyszenia Monar (Kraków, Warszawa), w 2002-2004 roku pełnił funkcję Sekretarza Zarządu Głównego Stowarzyszenia Monar.

Wybrane publikacje:

  1. Marek Kotański – człowiek i jego dzieło, Kreator, Białystok 2004 – autor rozdziału
  2. Streetworking – od teorii do praktyki – Pedagogium, Warszawa 2005 – autor rozdziału
  3. Redukcja Szkód – dobre praktyki, Helsińska Fundacja Praw Człowieka, Warszawa 2008 – autor rozdziału
  4. Polityka Narkotykowa, przewodnik Krytyki Politycznej – Krytyka Polityczna, Warszawa 2009 – autor rozdziału
  5. Raporty Rzecznika Praw Osób Uzależnionych – Stowarzyszenie Jump 93, Warszawa 2012, 2013, 2014, 2016, 2017, 2020
  6. Budowanie lokalnej strategii przeciwdziałania narkomanii. Podręcznik dla samorządów, Fundacja Praesterno, Warszawa 2018 – autor rozdziału
  7. Informator rzeczniczy – Habitat for Humanity, Warszawa 2020 – autor rozdziału.

Ponadto kilkadziesiąt artykułów w prasie branżowej: MNB, Świat Problemów, Arka, Problemy Narkomanii, Monar Forum, Serwis Informacyjny Narkomania, Serwis Informacyjny Uzależnienia.

jcharmast@politykanarkotykowa.com , Tel: 517 933 301

Marta Gaszynska – wice prezes, środowisko pacjentów i użytkowników, w wieku 13 lat uzależniła się od polskiej heroiny (kompotu). Przez 16 lat toczyła walkę ze swoją chorobą. Od 1999 do 2010 przyjmowała metadon, o którym mówi „uratował mi życie i rodzinę – dzięki niemu odzyskałam dzieci”.

Pomysłodawczyni i założycielka Stowarzyszenia JUMP 93. Współpomysłodawczyni i współzałożycielka NZOZ i Poradni Terapii Uzależnień „Warszawski Standard Pomocy” działającej przy Stowarzyszeniu JUMP’93, Edukatorka Profilaktyki Uzależnień II stopnia (certyfikat z 2019 r.) oraz autorka artykułów w wielu publikacjach branżowych, koordynatorka finansowa realizowanych projektów, partnerka i twarz polskiej edycji kampanii „Moje leczenia, mój wybór”. Członkini komitetu założycielskiego Stowarzyszenia „Mar” (Stowarzyszenie Substytucyjnego Leczenia Uzależnień – stowarzyszenie kierowników programów sybstytucyjnych i terapeutów uzależnień), administratorka i koordynatorka punktu pobytu dziennego, liderka środowiskowa, administratorka biura projektów Polskiej Sieci Polityki Narkotykowej, w latach 2010-2011

Członkini i założycielka Polskiej Sieci Polityki Narkotykowej. W latach 2010-2014 jedna z jej czołowych działaczek i ekspertek delegowanych przez Polską Sieć Polityki Narkotykowej na Komisje Sejmowe dotyczące prac nad nowelizacja Ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii, organizatorka i panelistka w pierwszej polskiej konferencji prasowej Pacjentów substytucyjnych „DLACZEGO W POLSCE JEST potrzebny Rzecznik Praw Osób Uzależnionych?”. Współpomysłodawczyni Biura „Rzecznika Praw Osób Uzależnionych”; Członkini Komisji Dialogu Społecznego w Urzędzie Miasta Stołecznego Warszawy ds. Przeciwdziałania Narkomanii i HIV/AIDS; ekspert/panelista na szkoleniach dla Więziennych Służb Medycznych. Członkini założycielka pierwszego w Polsce stowarzyszenia pacjentów metadonowych „Wspólna Droga” im. Zbyszka Thielego działającego w 1993 roku przy pierwszym programie metadonowym w IPiN.

mgaszynska@politykanarkotykowa.com , Tel: 797 653 974

Aleksandra Stadnicka – Sekretarz Zarządu – Self-adwokatka, liderka środowiskowa

Janusz Śmiałkowski – skarbnik – Self-adwokat, lider środowiskowy – Ukończone w Holandii liczne szkolenia z zakresu doradztwa, redukcji szkód, pracy środowiskowej, 3 letnie doświadczenie w pracy środowiskowej. Liczne certyfikaty dot. ww. specjalizacji, wydane przez holenderskie instytucje publiczne.

Patrycjusz Gołub – członek zarządu – self-adwokat, lider środowiskowy

Skip to content