ul. Marszałkowska 85   /    00-683 Warszawa  |   Tel: +48 22 400 50 43; 517 933 301

GDZIE POLACY WSTRZYKUJĄ?

Liczbę osób uzależnionych od opiatów w Polsce szacuje się na około 15-19 tysięcy. Większość z nich to osoby używające substancji psychoaktywnych poprzez wstrzykiwanie. Liczby te są najprawdopodobniej mocno niedoszacowane, ze względu na szeroki margines błędu w prowadzonych badaniach społecznych. Brak również danych o nowych trendach w sposobach używania substancji. Badania epidemiologiczne nie dostarczają informacji dotyczących na przykład wstrzykiwania dopalaczy, stymulantów czy sterydów.

Niewiedza w tym zakresie odzwierciedla miejsce, jakie w systemie leczenia uzależnień zajmuje redukcja szkód. Iniekcyjni użytkownicy są populacją, której się nie bada, dostęp do serwisów jest skrajnie ograniczony, programy niedofinansowane. Istnieje potrzeba przebudowania systemu pomocowego, tak, aby czynni użytkownicy substancji psychoaktywnych zostali objęci opieką zdrowotną. Dziś są niewidoczni, funkcjonują poza systemem, nie ma programów profilaktyki zakażeń, którego podstawowymi narzędziami jest szeroki dostęp do czystych igieł i strzykawek oraz do pokojów bezpiecznych iniekcji.

Zapraszamy na film Pawła Libery nt. polskiej sceny narkotykowej realizowany w ramach kampanii Room for Change.

W debacie wzięli udział:
dr. Janusz Sierosławski – socjolog, Instytut Psychiatrii i Neurologii
Magdalena Bartnik – przewodnicząca Fundacji Redukcji Szkód
Magdalena Dąbkowska – krajowa konsultantka Global Drug Policy Program/ Open Society Foundations
Jacek Charmast – prezes stowarzyszenia pacjentów substytucyjnych JUMP 93
Mateusz Lisewski – pacjent programu metadonowego z Gdańska
Tomasz Harasimowicz – przewodniczący Komisji Dialogu Społecznego, Urząd Miasta Warszawa, kierownik Poradni MONAR

Prowadzenie:
Jakub Janiszewski, dziennikarz TOK fm

Skip to content