ul. Marszałkowska 85   /    00-683 Warszawa  |   Tel: +48 22 400 50 43; 517 933 301

PREZENTACJA RAPORTU BIURA RZECZNIKA PRAW OSÓB UZALEŻNIONYCH

29 czerwca 2022 o godz. 12.00, w siedzibie Fundacji Res Humanae, przy ul. Pięknej 64, w Warszawie, odbyła się prezentacja Raportu Rzecznika Praw Osób Uzależnionych „Jak przeciwdziałać wykluczeniu społecznemu osób uzależnionych od opioidów” oraz naszego projektu reintegracji społecznej. Projekt wraz z Raportem został zrealizowany z dotacji programu Aktywni Obywatele – Fundusz Krajowy finansowanego przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię w ramach Funduszy EOG.

Uczestnikami wydarzenia byli przedstawiciele organizacji społecznych zrzeszonych w warszawskiej Branżowej Komisji Dialogu Społecznego ds. Przeciwdziałania Narkomanii i HIV/AIDS, pracownicy Biura Polityki i Projektów Społecznych Urzędu Miasta Stołecznego Warszawy i Krajowego Centrum Przeciwdziałania Uzależnieniom.

Do pobrania Raport Rzecznika Praw Osób Uzależnionych 2022 „Jak przeciwdziałać wykluczeniu społecznemu osób uzależnionych od opioidów”

Raport_Rzecznika_2022

Do pobrania prezentacja Raportu 

Prezentacja_Raportu_Rzecznika_2022

Skip to content