ul. Marszałkowska 85   /    00-683 Warszawa  |   Tel: +48 22 400 50 43; 517 933 301

ZMARŁ PROF. WIKTOR OSIATYŃSKI, WSPANIAŁY CZŁOWIEK I PRZYJACIEL.

Dziś rano, dotarła do nas bardzo smutna wiadomość. Wczoraj, 29 kwietnia 2017 popołudniu odszedł kolejny wielki człowiek, Prof. Wiktor Osiatyński. W tak krótkim czasie pożegnaliśmy dwóch wybitnych ludzi, którzy swoją wiedzą, swym autorytetem sprawiali, że świat wokół nas stawał się bardziej znośny, zrozumiały i trochę lepszy.

Prof. Osiatyński, wiele lat wspierał nasze działania tak jeśli chodzi o prawa człowieka w kontekście praw osób uzależnionych, jak i praw kobiet, do lepszego i godniejszego życia.

W 2009 roku, gdy JUMP 93 przy współpracy Polskiej Sieci Polityki Narkotykowej powoływał instytucje społeczną Biuro Rzecznika Praw Osób Uzależnionych, wsparł tę inicjatywę biorą udział w pierwszej w Polsce konferencji prasowej organizacji pacjenckiej, zrzeszającej osoby uzależnione od narkotyków.

Profesorze, będzie nam Pana brakowało…

W imieniu Stowarzyszenie JUMP 93, wyrazy najszczerszego współczucia dla Rodziny Profesora, składają

Jacek Charmast, Marta Gaszyńska, Aleksandra Łukasiewicz

Prof. Wiktor Osiatyński
I konferencja prasowa Stowarzyszenia JUMP 93 – 26 czerwca 2009 roku. Od lewej: Prof. Wiktor Osiatyński, Marta Gaszyńska, Emila Blusiewicz, Dorota Skibińska i Jacek Charmast
Skip to content